Litwa
zw.lt

Kinga Raś: Na Litwie nie nastąpi zmiana polityki wobec mniejszości polskiej

„Zmian w polityce zagranicznej nie należy się spodziewać, tym bardziej że szefem resortu prawdopodobnie pozostanie socjaldemokrata Linas Linkevičius” - twierdzi analityk programu ds. Europy Wschodniej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych Kinga Raś.

Przed kilkoma dniami na stronie Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych ukazała się analiza powyborczej sytuacji na Litwie „Nowy rząd na Litwie: perspektywy i wyzwania” autorstwa Kingi Raś.
„Zwycięstwo partii, która nie ma silnych struktur regionalnych, należy tłumaczyć antyestablishmentowym nastawieniem społeczeństwa, a także poparciem wyborców niezdecydowanych. Świadczy o tym fakt, że w wielu okręgach przegrały dominujące dotychczas ugrupowania, np. TS LKD w tradycyjnie konserwatywnym Kownie (…)Efekt świeżości LVŽS jest jednak mylący, gdyż ugrupowanie to powstało na bazie partii działających jeszcze w latach 90. Wyczerpała się wówczas formuła partii transformacyjnych, co zmusiło wywodzących się z nich polityków do utworzenia nowego ugrupowania politycznego i odbudowy zaufania społecznego” – pisze analityk Instytutu.

Agresywna polityka Kremla będzie jednym z podstawowych czynników kształtującyh litewska politykę zagraniczną. „Dlatego Litwa – jako państwo flankowe NATO – zamierza wzmocnić swoje bezpieczeństwo. Będzie dążyła do sprawnego wdrożenia postanowień szczytu Sojuszu w Warszawie i rozlokowania na jej terytorium batalionowej grupy bojowej, w której Niemcy przyjmą rolę państwa ramowego w 2017 r.” – pisze Raś.
Analityk nie odrzuca możliwości, że Litwa zacieśni też współpracę wojskową z Niemcami. Będzie też aktywna na forum UE, szczególnie w regionie Morza Bałtyckiego. „Oznacza to kontynuację polityki zagranicznej, za której prowadzenie, wraz z rządem, odpowiada głowa państwa. Obecna prezydent Dalia Grybauskaitė – oficjalnie niezależna, lecz popierająca konserwatystów – ze względu na swoją charyzmę często odgrywa dominującą rolę w tej dziedzinie. Zmian w polityce zagranicznej nie należy się spodziewać, tym bardziej że szefem resortu prawdopodobnie pozostanie socjaldemokrata Linas Linkevičius” – można przeczytać w analizie.

Polityka wzgl.ędem polskiej mniejszości raczej nie ulegnie z miani.

„Choć z wypowiedzi socjaldemokratów wynika, że umowa koalicyjna uwzględnia sprzeciw LVŽS wobec upowszechnienia oryginalnej pisowni nazwisk, przyszły premier stara się równoważyć tak jednoznaczne stanowisko. Zapowiada bowiem możliwość kompromisu, m.in. w sprawie zasad zapisywania nazwisk w paszporcie. Podobne działania były sygnalizowane również przez poprzednie rządy, szczególnie podczas inauguracji kadencji, jednak takie obietnice zwykle pozostawały w sferze deklaracji“ – podkreśliła analityk.

Od lat nierozwiązane kwestie dotyczące oryginalnej pisowni nazwisk, dwujęzycznych nazw, czy oświaty są kościa niezgody pomiędzy Polską a Litwą.

„Mamy nadzieję, że nowy rząd rozpocznie wdrażanie podjętych decyzji oraz standardów i norm, które są częścią europejskiego dorobku wspólnotowego (…) Wszystkie klucze do poprawy relacji między Polską a Litwą są w Wilnie” – poświadczył przed kilkoma dniami minister spraw zagranicznych RP Witold Waszczykowski.

Tu można zapoznać się z analizą.

Kinga Raś – to analityk programu ds. Europy Wschodniej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Zajmuje się polityką zagraniczną i wewnętrzną Litwy, Łotwy i Estonii oraz współpracą państw bałtyckich. Bada kwestie mniejszości narodowych w regionie. Analizuje także politykę energetyczną krajów bałtyckich. W ramach studiów politologicznych uczestniczyła w programach stypendialnych na Litwie, Łotwie oraz w Norwegii.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!