• Litwa
  • 9 grudnia, 2016 13:27

Kinga Raś: Na Litwie nie nastąpi zmiana polityki wobec mniejszości polskiej

„Zmian w polityce zagranicznej nie należy się spodziewać, tym bardziej że szefem resortu prawdopodobnie pozostanie socjaldemokrata Linas Linkevičius” - twierdzi analityk programu ds. Europy Wschodniej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych Kinga Raś.

zw.lt
Kinga Raś: Na Litwie nie nastąpi zmiana polityki wobec mniejszości polskiej

Fot. Joanna Bożerodska

Przed kilkoma dniami na stronie Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych ukazała się analiza powyborczej sytuacji na Litwie „Nowy rząd na Litwie: perspektywy i wyzwania” autorstwa Kingi Raś.
„Zwycięstwo partii, która nie ma silnych struktur regionalnych, należy tłumaczyć antyestablishmentowym nastawieniem społeczeństwa, a także poparciem wyborców niezdecydowanych. Świadczy o tym fakt, że w wielu okręgach przegrały dominujące dotychczas ugrupowania, np. TS LKD w tradycyjnie konserwatywnym Kownie (…)Efekt świeżości LVŽS jest jednak mylący, gdyż ugrupowanie to powstało na bazie partii działających jeszcze w latach 90. Wyczerpała się wówczas formuła partii transformacyjnych, co zmusiło wywodzących się z nich polityków do utworzenia nowego ugrupowania politycznego i odbudowy zaufania społecznego” – pisze analityk Instytutu.

Agresywna polityka Kremla będzie jednym z podstawowych czynników kształtującyh litewska politykę zagraniczną. „Dlatego Litwa – jako państwo flankowe NATO – zamierza wzmocnić swoje bezpieczeństwo. Będzie dążyła do sprawnego wdrożenia postanowień szczytu Sojuszu w Warszawie i rozlokowania na jej terytorium batalionowej grupy bojowej, w której Niemcy przyjmą rolę państwa ramowego w 2017 r.” – pisze Raś.
Analityk nie odrzuca możliwości, że Litwa zacieśni też współpracę wojskową z Niemcami. Będzie też aktywna na forum UE, szczególnie w regionie Morza Bałtyckiego. „Oznacza to kontynuację polityki zagranicznej, za której prowadzenie, wraz z rządem, odpowiada głowa państwa. Obecna prezydent Dalia Grybauskaitė – oficjalnie niezależna, lecz popierająca konserwatystów – ze względu na swoją charyzmę często odgrywa dominującą rolę w tej dziedzinie. Zmian w polityce zagranicznej nie należy się spodziewać, tym bardziej że szefem resortu prawdopodobnie pozostanie socjaldemokrata Linas Linkevičius” – można przeczytać w analizie.

Polityka wzgl.ędem polskiej mniejszości raczej nie ulegnie z miani.

„Choć z wypowiedzi socjaldemokratów wynika, że umowa koalicyjna uwzględnia sprzeciw LVŽS wobec upowszechnienia oryginalnej pisowni nazwisk, przyszły premier stara się równoważyć tak jednoznaczne stanowisko. Zapowiada bowiem możliwość kompromisu, m.in. w sprawie zasad zapisywania nazwisk w paszporcie. Podobne działania były sygnalizowane również przez poprzednie rządy, szczególnie podczas inauguracji kadencji, jednak takie obietnice zwykle pozostawały w sferze deklaracji“ – podkreśliła analityk.

Od lat nierozwiązane kwestie dotyczące oryginalnej pisowni nazwisk, dwujęzycznych nazw, czy oświaty są kościa niezgody pomiędzy Polską a Litwą.

„Mamy nadzieję, że nowy rząd rozpocznie wdrażanie podjętych decyzji oraz standardów i norm, które są częścią europejskiego dorobku wspólnotowego (…) Wszystkie klucze do poprawy relacji między Polską a Litwą są w Wilnie” – poświadczył przed kilkoma dniami minister spraw zagranicznych RP Witold Waszczykowski.

Tu można zapoznać się z analizą.

Kinga Raś – to analityk programu ds. Europy Wschodniej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Zajmuje się polityką zagraniczną i wewnętrzną Litwy, Łotwy i Estonii oraz współpracą państw bałtyckich. Bada kwestie mniejszości narodowych w regionie. Analizuje także politykę energetyczną krajów bałtyckich. W ramach studiów politologicznych uczestniczyła w programach stypendialnych na Litwie, Łotwie oraz w Norwegii.

PODCASTY I GALERIE