• Litwa
  • 26 grudnia, 2016 10:46

Kiluset Litwaków odzyskało obywatelstwo litewskie

Po wprowadzeniu poprawek do ustawy zostały potwierdzone wnioski kilkuset Litwaków, ubiegających się o obywatelstwo litewskie.

BNS
Kiluset Litwaków odzyskało obywatelstwo litewskie

Fot. PAP

Stwarza to możliwość otrzymania, a właściwie odzyskania obywatelstwa przez potomków Żydów, którzy opuścili Litwę w okresie międzywojennym.

W sumie w tym roku obywatelstwo Litewskie odzyskało 209 obywateli Izraela oraz 14 obywateli Republiki Południowej Afryki.
Cześć wniosków o obywatelstwo litewskie jeszcze nie została rozpatrzona. Pracownicy Departamentu ds. Migracji zapowiadają, że obywatelstwo odzyska kolejne 200 osób. Przed wprowadzeniem poprawki do ustawy, spora część wniosków była odrzucana.

Dyrektor Departamentu ds. Migracji Evelina Gudzinskaitė wskazuje na kilka głównych powodów, dlaczego Żydzi ubiegają się o obywatelstwo litewskie. „Dla niektórych jest to symboliczna więź z Litwą. W niektórych wypadkach chodzi o sprawy praktyczne: chcą oni przyjechać, odbudować synagogi, opiekować się grobami itd. Poza tym, litewski paszport to również obywatelstwo europejskie, z którym jest łatwiej przyjechać do Unii Europejskiej i podróżować”- powiedziała dyrektor.

Podczas Drugiej Wojny Światowej na Litwie zamordowano ok. 90 proc. z 208 tys. litewskich Żydów.

PODCASTY I GALERIE