• Litwa
  • 30 kwietnia, 2021 10:15

Kęstutis Glaveckas, sygnatariusz Aktu Niepodległości i znany poseł-ekonomista – nie żyje

Zmarł Kęstutis Glaveckas, poseł na Sejm, sygnatariusz Aktu Niepodległości z 11 marca i jeden z założycieli Litewskiego Instytutu Wolnego Rynku. W piątek K. Glaveckas skończyłby 72 lata.

Kęstutis Glaveckas, sygnatariusz Aktu Niepodległości i znany poseł-ekonomista – nie żyje

Kęstutis Glaveckas. Fot. BNS/Scanpix

Karierę polityczną rozpoczął w 1990 r, gdy został wybrany do Rady Najwyższej-Sejmu Odrodzeniowego. W parlamencie zasiadał nieprzerwanie od 1996 roku. Aktywnie pracował w Komisji Budżetu i Finansów, gdzie najczęściej sprawował funkcję jej przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.

W latach 1998–2000 K. Glaveckas był wiceprzewodniczącym Litewskiego Związku Centrum (LCS), a od 2000 r. – przewodniczącym. Polityk był aktywnym inicjatorem zjednoczenia LCS z Litewskim Związkiem Liberałów i Związkiem Nowoczesnych Chrześcijańskich Demokratów. W 2003 roku został wybrany pierwszym wiceprzewodniczącym Związku Centrum i Liberałów.

Po rozpadzie Związku Centrum i Liberałów K. Glaveckas został członkiem Ruchu Liberałów, z których dostał się do Sejmu po ostatnich wyborach. Niedługo potem opuścił jednak ich frakcję.

K. Glaveckas, urodził się 30 kwietnia 1949 r., ukończył Liceum im. A. Vienuolisa w Wilnie (obecnie Gimnazjum im. Witolda Wielkiego), w latach 1967–1972 studiował na Wydziale Ekonomiki Przemysłu Uniwersytetu Wileńskiego.

W latach 1972–2000 wykładał na Wydziale Ekonomicznym UW, w 1976 r. obronił stopień doktora nauk ekonomicznych, a w 1987 r. obronił habilitację na Uniwersytecie w Tallinie, po czym uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.

W 1989 roku otrzymał tytuł profesora.

W latach 1989-93 pogłębiał swoją wiedzę za granicą. W 1989 r. na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem, potem na Uniwersytecie Nowojorskim, w latach 1992-1993 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Budapeszcie.

K. Glaveckas został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Wielkiego Księcia Litewskiego Giedymina, Medalem Niepodległości Litwy.

Opublikował ponad 300 prac naukowych dotyczących zagadnień gospodarki rynkowej na Litwie i za granicą; Autor książek „Problemy intensyfikacji produkcji”, „Gospodarka rynkowa” i „Regulacja państwowa”.

PODCASTY I GALERIE