• Litwa
  • 16 lipca, 2020 7:00

KE zatwierdziła 47,5 mln euro na wsparcie dla litewskich rolników

Komisja Europejska (KE) zatwierdziła program wsparcia o wartości 47,5 mln euro dla litewskich firm produkujących i przetwarzających produkty wieprzowe, warzywne i akwakultury dotknięte epidemią koronawirusa.

BNS
KE zatwierdziła 47,5 mln euro na wsparcie dla litewskich rolników

Fot. Joanna Bożerodska

Program wsparcia finansowego dla rolników został zatwierdzony w ramach pomocy tymczasowej przyjętej przez Komisję Europejską 19 marca br. jako środek zaradczy w walce ze skutkami pandemii koronawirusa.

W ramach unijnego programu wsparcia 7,5 mln euro zostanie udzielonych w formie bezpośrednich dotacji, natomiast 40 mln euro w formie oprocentowanych pożyczek.

Według Komisji Europejskiej litewski program spełnia warunki określone w systemie wspacia tymczasowego, a wysokość środków przekazanych na rzecz litewskiego sektora rolnictwa jest odpowiednia i proporcjonalna, aby zaradzić zakłóceniom gospodarczym w kraju.

PODCASTY I GALERIE