• Litwa
  • 25 stycznia, 2019 11:51

KE wzywa Litwę do wdrożenia przepisów o efektywności energetycznej

Komisja Europejska uruchomiła w czwartek procedurę o naruszenie prawa unijnego wobec 15 krajów UE, w tym Litwy, wzywając do prawidłowego wdrożenia przepisów unijnej dyrektywy dotyczącej efektywności energetycznej.

PAP
KE wzywa Litwę do wdrożenia przepisów o efektywności energetycznej

Fot. BNS/Irmantas Gelūnas

Komisja Europejska uruchomiła procedurę wobec Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Francji, Grecji, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Polski, Portugalii i Włoch, wzywając te państwa do prawidłowego wdrożenia do prawa krajowego przepisów dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej. Zgodnie z tą dyrektywą wszystkie państwa UE są zobowiązane do bardziej efektywnego korzystania z energii – od produkcji po zużycie energii końcowej.

Jak podała KE, „dyrektywa z 2012 r. ustanawia wspólną strukturę ramową środków służących wspieraniu efektywności energetycznej w UE, aby zapewnić osiągnięcie unijnego celu zakładającego zwiększenie efektywności energetycznej w UE o 20 proc. do 2020 r., a także aby stworzyć warunki do dalszej poprawy efektywności energetycznej po wspomnianej dacie”.

Państwa członkowskie mają dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na argumenty Komisji. Jeżeli nie podejmą one działań w ciągu tych dwóch miesięcy, Komisja może rozpocząć drugi etap procedury naruszeniowej, tj. skierować do nich tzw. uzasadnione opinie w tej sprawie. Na końcu tej procedury KE może skierować też pozew do Trybunału Sprawiedliwości UE przeciwko tym krajom.

W czwartek w Brukseli KE przedstawiła pakiet decyzji dotyczących procedur o naruszenie prawa unijnego w krajach członkowskich.

PODCASTY I GALERIE