• Litwa
  • 11 września, 2019 12:38

KE: Sytuacja Romów na Litwie jest coraz lepsza

Komisja Europejska w swoim najnowszym raporcie oceniła wdrażanie strategii integracji Romów w 2019 r. w krajach Unii Europejskiej.

BNS
KE: Sytuacja Romów na Litwie jest coraz lepsza

Fot. Joanna Bożerodska

Raport podsumowuje praktyki wszystkich państw członkowskich i zawiera ogólne informacje na temat środków integracji Romów w dziedzinie edukacji, zatrudnienia, zdrowia, miejsc zamieszkania i walki z dyskryminacją.

Raport przedstawia również dobre praktyki na Litwie, które nie są dostępne w innych krajach, takie jak utworzenie sieci szkół podstawowych, w których uczęszczają dzieci pochodzenia romskiego, seminaria na temat seksualności i zapobiegania wczesnym małżeństwom romskich dziewcząt i chłopców, zapewnienie mieszkań socjalnych lub zwrot czynszu za wynajem pomieszczeń.

W raporcie odnotowano, że Litwa poczyniła największe postępy w dziedzinie kształcenia Romów poprzez ustanowienie sieci edukacyjnej, która obejmuje Wileńską Szkołę w Naujininkach, Wielofunkcyjne centrum-szkołę „Saulėtėkio” w Wilnie, Progimnazjum „Saulės” w Kibartach i Gimnazjum im. Stanislovasa Rapalionisa w Ejszyszkach.

Największym osiągnięciem na rynku pracy była pomyślna realizacja projektu „Współpraca z Romami – nowe możliwości zatrudnienia i wyzwania”, który przyciągnął ponad 300 osób.

Raport podkreśla także postępy Litwy w ochronie kultury i historii Romów, organizowaniu konferencji i innych wydarzeń oraz wydawaniu książek o zagładzie Romów.

PODCASTY I GALERIE