• Litwa
  • 17 kwietnia, 2016 7:01

KE: Litewskie sądownictwo w czołówce

Spory w sprawach cywilnych w litewskich sądach są rozpatrywane najszybciej w Unii Europejskiej, jednak Litwa jest krajem, który przyznaje najmniejsze finansowanie na sądownictwo - czytamy w raporcie Komisji Europejskiej na temat niezależności i skuteczności systemów wymiaru sprawiedliwości państw członkowskich.

zw.lt
KE: Litewskie sądownictwo w czołówce

Fot. BFL/Tomas Urbelionis

W raporcie przedstawiono dane m.in. dotyczące wydajności wymiaru sprawiedliwości w krajach unijnych. Badany był czas rozpatrywania spornych spraw cywilnych i handlowych w pierwszej instancji oraz liczba spraw cywilnych i handlowych, które oczekują na rozpatrzenie w pierwszej instancji.  Raport przedstawił także dane dotyczące jakości wymiaru sprawiedliwości.

Raport odnotowuje także, że w opinii Litwinów największe zagrożenie dla niezależności sądów stanowią politycy i przedstawiciele instytucji państwowych, usiłujący wpłynąć na pracę sądów. Nie zważając na to zagrożenie połowa respondentów wskazała, że ich zdaniem sędziowie są niezależni.

Litwa jest także w czołówce krajów pod względem wdrażania usług elektronicznych i wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w systemach zarządzania sprawami.

PODCASTY I GALERIE