• Litwa
  • 9 października, 2018 17:32

Każdy obywatel będzie mógł zwrócić się do Sądu Konstytucyjnego?

Sejm Litwy, w pierwszym czytaniu, wyraził zgodę na uprawomocnienie indywidualnej skargi konstytucyjnej.

zw.lt
Każdy obywatel będzie mógł zwrócić się do Sądu Konstytucyjnego?

Fot. BNS/Žygimantas Gedvila

Projekt, który teraz powędruje do poszczególnych komitetów, poparło 94 posłów, jeden był przeciwko, 7 wstrzymało się od głosu.

Jeżeli ustawa wejdzie w życie obywatel pozyska prawo złożenia indywidualnej skargi do Sądu Konstytucyjnego w przypadku kiedy akta prawne naruszają jego prawa i swobody wskazane w ustawie Zasadniczej, a wszystkie środki prawne już zostały wykorzystane.

Autorzy projektu w uzasadnieniu argumentują, że instytut indywidualnej skargi konstytucyjnej działa w wielu krajach UE, na przykład w Polsce, na Łotwie, czy oraz w Estonii.

PODCASTY I GALERIE