Litwa
BNS

Kart do głosowania po polsku nie będzie

Inicjatywa ustawodawcza AWPL nie spotkała się z zrozumieniem kolegów sejmowych. Starosta frakcji AWPL Rita Tamašunienė zarejestrowała poprawki do ustaw, dzięki którym karty do głosowania i materiały wyborcze mogły być drukowane w językach mniejszości narodowych.

Sejmowy Komitet Prawa i Praworządności orzekł, że rozpowszechnianie materiałów wyborczych w języku innym niż państwowy może być niezgodne z 14 artykułem Konstytucji. Artykuł 14 głosi, że językiem państwowym jest język litewski.

Dzisiaj jeszcze raz potwierdził to Sejm, odrzucając projekt AWPL.

AWPL proponowało, aby w okręgach wyborczych, w których co najmniej 10 proc. stanowią mniejszości narodowe, karty do głosowania oraz materiały wyborcze były drukowane również w języku mniejszości narodowej.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!