• Litwa
  • 19 października, 2019 15:13

Kardynał Tamkevičius: „Bóg dał mi odwagę, bym nie słuchał sowieckiej władzy”

W kowieńskiej katedrze przedstawicie Kościoła i litewskich władz dziękowali za wyniesienie do godności kardynalskiej 81 – letniego abp Sigitasa Tamkevičiusa.

zw.lt
Kardynał Tamkevičius: „Bóg dał mi odwagę, bym nie słuchał sowieckiej władzy”

Fot. Marius Vizbaras/BNS

„Największym darem był dla mnie krzyż, jaki otrzymałem w sowieckim sądzie. Łagier i krzyż był nawet większym darem niż purpura kardynalska, bo nominacje mogą popsuć człowieka, a krzyż niesiony z Bogiem, zawsze pomaga wzrastać duchowo – mówił kardynał Tamkevičius.

W czasie homilii kardynał wspominał szczególnie tych, którzy przekazali mu wiarę: matkę, proboszcza rodzinnej parafii i kapłanów, których spotkał na swojej drodze. Mówił również o trudnościach, z jakimi spotykali się księża w latach komunizmu. „W czasach sowieckich droga kapłańska była pełna prób, w tym czasie niemal nie było księdza, którego władze nie próbowały by zwerbować, uczynić z niego zdrajcą ojczyzny. Werbujący nie nazywali jednak tego w ten sposób, mówili za to o przyjaźni, którą obiecywali wynagrodzić wyjazdem z kraju, studiami w Rzymie lub dobrą parafią na Litwie. Za każdym razem, gdy znajdowałem się w takiej sytuacji odczuwałem prowadzenie Ducha Świętego,  który pokazywał mi, jak uniknąć przyjaźni z diabłem, która przekreśla kapłańską drogę” – wspominał kowieński arcybiskup.

„Bóg dał mi odwagę, bym nie był posłuszny sowieckiej władzy, która ograniczała działalność kapłanów jedynie do sprawowania kultu (…) Duch Boży natchnął mnie do zrealizowania działań, które wtedy wyglądały na trudne i niebezpieczne. W nagrodę za to otrzymałem krzyż.” – mówił o swjej działalności w czasach komunizmu.

Obecny w czasie uroczystości prezydent Gitanas Nausėda, podkreślił, że tytuł, przyznany przez papieża Franciszka, świadczy o wyjątkowej umiejętności podążania przez abp. Tamkevičiusa, drogą życia wyznaczoną przez Boga, co wyraziło się szczególnie w nieprzerwanym wydawaniu „Kroniki Kościoła Katolickiego na Litwie” w czasach sowieckich.

Do grona purpuratów arcybiskup senior Kowna dołączył 5 października. Podczas szóstego konsystorza za pontyfikatu papieża Franciszka, do godności kardynalskiej zostało wyniesionych łącznie 13 arcybiskupów i biskupów – 10 czynnych i 3 emerytowanych. Po tych nominacjach Kolegium Kardynalskie będzie liczyło 228 członków, w tym 128 elektorów, z prawem udziału w przyszłym konklawe.

Nowego, litewskiego kardynała radio watykańskie określało wówczas jako „wyjątkowego świadka wiary”. Abp Sigitas Tamkevičius jest postacią znaną przede wszystkim ze względu na aktywną działalność w czasach sowieckich. Święcenia kapłańskie przyjął on w 1962 r., a sześć lat później wstąpił do zakonu jezuitów. W czasach, gdy działalność Kościoła napotykała na szereg trudności, a duchownym odmawiano prawa do pracy duszpasterskiej, rozpoczął wydawanie od 1972 r. podziemnej Kroniki Kościoła Katolickiego na Litwie, w której dokumentowano prześladowania katolików w Związku Sowieckim. Kronika była pismem o ogromnym znaczeniu, jej oddziaływanie wychodziło daleko poza Litwę, gdyż docierało do Europy Zachodniej. Tamkevičius był jej redaktorem naczelnym przez 11 lat, aż do aresztowania w 1983 r. Za prowadzenie Kroniki został skazany na 6 lat łagrów i 4 lata zesłania.

Po upadku Związku Sowieckiego był kolejno rektorem seminarium, biskupem pomocniczym i w końcu ordynariuszem Kowna. Po przejściu na emeryturę nie zaprzestał działalności. Angażuje się nie tylko w życie Kościoła na Litwie, ale odwiedza także potomków zesłańców, cmentarze w miejscach zesłań Litwinów na terenie Rosji.

PODCASTY I GALERIE