• Litwa
  • 13 listopada, 2018 13:50

Karczewski: Niepodległość Polski i Litwy, choć oddzielna, jest wspólna

We wtorek (13 listopada) rozpoczął się drugi dzień obrad IX sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Republiki Litewskiej oraz Rady Najwyższej Ukrainy.

zw.lt
Karczewski: Niepodległość Polski i Litwy, choć oddzielna, jest wspólna

Fot. Senat RP

Parlamentarzyści z Polski, Litwy i Ukrainy rozpoczęli od obrad w komisjach: ds. Integracji Europejskiej i Euroatlantyckiej Ukrainy, ds. Rozwoju Handlu i Gospodarki, Współpracy Regionalnej i Lokalnej, ds. Współpracy Społecznej i Kulturalnej. Rozmawiano m.in. nt. hybrydowego zagrożenia, walki z propagandą, współpracy wojskowej, współpracy w dziedzinie energii, ws. uczczenia wspólnych ważnych rocznic – 5. rocznicy wydarzeń na Majdanie.

Bezpieczeństwo cybernetyczne było głównym tematem obrad komisji ds. Integracji Europejskiej i Euroatlantyckiej Ukrainy. Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz na posiedzeniu komisji mówił, że trzeba włączyć Ukrainę w projekt współpracy na rzecz bezpieczeństwa cybernetycznego. Jego zdaniem podobne wsparcie powinno dotyczyć także Gruzji. Wicemarszałek mówił, że Polska powołuje nowy typ sił zbrojnych, których działania mają się koncentrować na obronie cybernetycznej. Od strony cywilnej, za obronę infrastruktury odpowiada Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Podkreślił, że równie ważne, co działania na szczeblu krajowym i współpraca międzynarodowa, jest edukowanie obywateli i działalność organizacji społecznych.

Przed południem marszałek Senatu Stanisław Karczewski wystąpił przed Sejmem Litewskim. „Niepodległość Polski i Litwy, choć oddzielna, jest wspólna, gdyż razem się rodzi i razem upada. Nauczeni tym doświadczeniem dziejowym razem powinniśmy ją pielęgnować, a gdy trzeba razem jej bronić. Dziś bronić jej musi Ukraina” – powiedział marszałek. „Polacy i Litwini doskonale rozumieją naturę zagrożenia, przed którym stoją Ukraińcy i dlatego niepodległość i integralność terytorialną Ukrainy uznajemy za nienaruszalną, a wszelki na nią zamach – za zamach na nasze własne bezpieczeństwo. Zgromadzenie Parlamentarne naszych trzech państw dało temu dobitny wyraz i stanowisko to pozostanie niewzruszone, odzwierciedla bowiem najgłębsze interesy narodowe nas wszystkich” – podkreślił.

Trójstronne Zgromadzenie Parlamentarne zostało powołane 13 maja 2005 r. Jest konsultacyjnym organem międzyparlamentarnym, którego celem jest opracowywanie zagadnień i projektów, stanowiących przedmiot trójstronnego zainteresowania.

W skład Zgromadzenia wchodzi po 10 parlamentarzystów z Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (reprezentujących wszystkie kluby), Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy. Przewodniczącym narodowej delegacji każdego kraju jest przewodniczący jego parlamentu, a jego zastępcą przewodniczący komisji spraw zagranicznych danego parlamentu. Polska Delegacja składa się z 7 posłów i 3 senatorów. Na jej czele stoi marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

Sesje plenarne Zgromadzenia odbywają się raz w roku, w każdym kraju po kolei. W 2017 r. Zgromadzenie obradowało w polskim Senacie. Prezydium Zgromadzenia zbiera się dwa razy w roku. W ramach Zgromadzenia pracują trzy komisje: ds. Integracji Europejskiej i Euroatlantyckiej Ukrainy, ds. Rozwoju Handlu i Gospodarki, Współpracy Regionalnej i Lokalnej, ds. Współpracy Społecznej i Kulturalnej.

PODCASTY I GALERIE