• Litwa
  • 3 lutego, 2017 14:48

Kara fizyczna to przemoc

Kary fizyczne wobec dzieci będą traktowane jako przemoc - taki zapis znalazł się w projekcie poprawek do Ustawy o ochronie praw dziecka, który dzisiaj omawiana była w Ministerstwie Opieki Socjalnej i Pracy.

BNS
Kara fizyczna to przemoc

„Dopóki mamy tego typu tragiczne wypadki na Litwie musimy mniej mówić, a więcej działać. Mam nadzieję, że te porozumienie zostanie zaaprobowane przez wszystkich podczas nadzwyczajnej sesji parlamentarnej” – oświadczył poseł Mykolas Majauskas.

Nadzwyczajna sesja parlamentarna rozpocznie się 14 lutego.

Za przemoc wobec dzieci nowy projekt przewiduje odpowiedzialność karną, odpowiedzialność administracyjna lub upomnienie.

Zgodnie z proponowanymi poprawkami, sąd rejonowy będzie musiał rozpatrzeć sprawę w ciągu 48 godzin. Natomiast prokurator będzie musiał w ciągu 48 godzin zwrócić się do sądu z prośbą o zastosowanie środków prewencyjnych wobec podejrzanego.
Obecne prawo nakazuje, aby sąd i instytucje odpowiedzialne zajęli się sprawą jak najszybciej, ale nie są określone terminy.
Każdego roku policja otrzymuje ok. 50 tys powiadomień dotyczących przemocy w rodzinie. Rocznie funkcjonariusze policji prowadzą ok. 10 tys. tego typu dochodzeń.

PODCASTY I GALERIE