• Litwa
  • 21 maja, 2013 15:31

Kąpieliska na Litwie w doskonałym stanie. Raport Europejskiej Agencji Środowiska

Woda w ponad 70 proc. kąpielisk na Litwie jest w doskonałym stanie, a kąpielisk złej jakości nie ma – wynika z danych Europejskiej Agencji Środowiska.

BNS
Kąpieliska na Litwie w doskonałym stanie. Raport Europejskiej Agencji Środowiska

Fot. BFL/Karolis Kavolėlis

Europejska Agencja Środowiska, która ogłosiła sprawozdanie na temat jakości wody w kąpieliskach, stwierdza, że stan kąpielisk w Unii Europejskiej ulega poprawie. Jak wynika ze sprawozdania, 94 proc. kąpielisk spełnia minimalne standardy jakości wody. To o 2 proc. więcej niż w roku ubiegłym. W 78 procentach kąpielisk woda ma doskonałą jakość.

Z danych za rok 2012 wynika, że woda w 73,7 proc. kąpielisk na Litwie jest w doskonałym stanie, w 18,4 proc. woda ma zadowalającą jakość, 0,9 proc. kąpielisk zamknięto, a 7 proc. kąpielisk nie zbadano. Badanie nie odkryło na Litwie kąpielisk złej jakości.

Pod względem czystości wody w Unii Europejskiej przodują Cypr i Luksemburg – w tych krajach wszystkie zbiorniki wodne, wciągnięte na listę obserwacji, są w doskonałym stanie. W kolejnych ośmiu krajach jakość wody przewyższa średnią europejską. Są to: Malta (97 proc.), Chorwacja (95 proc.), Grecja (93 proc.), Niemcy (88 proc.), Portugalia (87 proc.), Włochy (85 proc.), Finlandia (83 proc.) i Hiszpania (83 proc.).

Największy procent kąpielisk, które nie odpowiadają standardom, jest w Belgii (12 proc.), Holandii (7 proc.) i Wielkiej Brytanii (6 proc.)

Europejska Agencja Środowiska prowadzi ewidencję ponad 22 tys. zbiorników wodnych w 27 krajach Unii Europejskiej.

PODCASTY I GALERIE