• Litwa
  • 10 kwietnia, 2014 14:58

Kandydat na prezydenta nie może posiadać Karty Polaka?

Z Karty Polaka wynikają zobowiązania w stosunku do obcego państwa, a zatem posiadanie jej przez kandydatów w wyborach prezydenckich jest kwestią problematyczną, twierdzi minister sprawiedliwości Juozas Bernatonis.

BNS
Kandydat na prezydenta nie może posiadać Karty Polaka?

Fot. Wikipedia

,,Trzymam się tych założeń, jak zresztą większość prawników, że Karta Polaka jest zobowiązaniem w stosunku do obcego państwa (…)’’ – oświadczył dzisiaj socjaldemokrata.

J. Bernatonis podkreślił, że takie stanowisko wyraża nie jako minister, a jako prawnik i że Kartę Polaka może ocenić jedynie Sąd Konstytucyjny,

,,Problem jest wówczas, kiedy mówimy o wyborach prezydenckich i do Sejmu. W kwestii eurowyborów ten problem znika. Mówiąc o wyborach prezydenckich, osoba posiadająca Kartę Polaka musiałaby napisać określone oświadczenie do Głównej Komisji Wyborczej, która następnie podjęłaby decyzję – być może rozwiązującą ten problem’’ – tłumaczył polityk.

Z kolei kandydat w wyborach prezydenckich z ramienia AWPL Waldemar Tomaszewski twierdzi, że problem z Kartą Polaka jest nieporozumieniem, ponieważ ten problem nie istnieje.

,,Kwestia ta została dawno wyjaśniona. Istnieje pismo Ministerstwa Spraw Zagranicznych z 2008 roku, które wyraźnie mówi, że Karta Polaka jest świadectwem narodowości i niczym więcej. Jeżeli on (minister – red.) o tym nie wiedział, to ma dużego minusa, bo komentuje jako prawnik. To jest nieporozumienie’’ – agencji BNS powiedział W. Tomaszewski.

Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do narodu polskiego. Posiadaczowi Karty przysługują określone uprawnienia, m.in.: darmowe zwiedzanie muzeów państwowych w Polsce, stanach nagłych korzystanie w Polsce z bezpłatnej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy, korzystanie w Polsce z bezpłatnego systemu oświaty i in. Co ważne, otrzymanie Karty Polaka nie oznacza przyznania obywatelstwa polskiego.

PODCASTY I GALERIE