• Litwa
  • 4 czerwca, 2019 9:05

Już można składać wnioski o dofinansowanie studiów za granicą

Państwowy fundusz studiów od wtorku przyjmuje wnioski o finansowanie studiów za granicą. Wnioski do programu „Kitas 100” można składać do 2 lipca.

BNS
Już można składać wnioski o dofinansowanie studiów za granicą

Fot. Joanna Bożerodska

W tym roku trzykrotnie zwiększono środki funduszu. Pula wynosi 300 tysięcy euro. 

Dodatkowe stypendium przyzna instytucja pożytku publicznego Mariaus Jakulio Jason Fondas. 

O wsparcie mogą zabiegać młodzi ludzie, którzy dostali się na studia do zagranicznych uniwersytetów sklasyfikowanych w pierwszej 50-tce światowych rankingów. Na rok dla jednego studenta przyznaje się do 20 tysięcy euro. Wsparcie może być wykorzystane na zapłatę czesnego i wydatki na życie w obcym państwie. Beneficjent po zakończeniu studiów jest zobowiązany do powrotu do kraju i zatrudnienia się co najmniej na trzy lata. 

W ubiegłym roku ze wsparcia skorzystało 15 studentów.

PODCASTY I GALERIE