• Litwa
  • 5 marca, 2023 6:06

Już dziś wybory samorządowe na Litwie

Dziś na Litwie odbywają się wybory samorządowe, podczas których zostanie wyłoniony skład rad miejskich i rejonowych na kadencję 2023-2027. Do podziału jest 1498 mandatów radnych i 60 stanowisk merów rejonów.

zw.lt
Już dziś wybory samorządowe na Litwie

fot. BNS/ Žygimantas Gedvila

Głosować będzie można od godz. 7:00 do 20:00. Wyborcy otrzymają 2 karty: głosowanie na radnych miejskich oraz mera.

Uprawnionych do głosowania jest 2 mln 385 tys. 262 mieszkańców kraju.

Jeśli w pierwszym terminie wyborów (5 marca) mer nie zostanie wybrany – odbędzie się powtórne głosowanie za dwa tygodnie, 19 marca od godz. 7:00 do 20:00. Podczas ponownego głosowania wyborca ​​otrzyma 1 kartę do głosowania.

Głosować można tylko w dzielnicy wyborczej, w której jest się zarejestrowanym. Miejsce, do którego powinno się udać na głosowanie można sprawdzić na stronie internetowej: VrkMap (rinkejopuslapis.lt)

Każda osoba głosująca po przyjściu do lokalu wyborczego powinna przedstawić dokument tożsamości: paszport, dowód osobisty. Odpowiednie są również inne dokumenty wydane na Litwie, które zawierają zdjęcie wyborcy i osobisty numer identyfikacyjny: prawo jazdy, zaświadczenie emerytalne, paszport dyplomatyczny itp.

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, którym przysługuje prawo wyborcze w wyborach samorządowych, powinni mieć ze sobą zezwolenie na pobyt czasowy na Litwie wraz z dokumentem tożsamości. Obywatele innych krajów będą musieli przedłożyć dokument potwierdzający prawo do stałego zamieszkania na Litwie wraz z dowodem tożsamości.

PODCASTY I GALERIE