• Litwa
  • 22 października, 2013 15:00

Jubileusz Sąjūdisu

Przed 25 laty w wileńskim Pałacu Sportu odbył się założycielski zjazd Sąjūdisu.Większość litewskich historyków jest zdania, że był to punkt zwrotny w najnowszej historii Litwy.

zw.lt
Jubileusz Sąjūdisu

Fot. BFL/Šarūnas Mažeika

„Wszyscy byliśmy jednością, to samo mówiliśmy i mieliśmy jednakowe dążenia. To, co najbardziej się zapamiętało, to że nie było żadnych tarć, jakie są obecnie – kiedy jedni mówią tak, a inni inaczej. Dlatego osiągnięcia tego zjazdu były tak mocne” – podzielił się z 15min Kazimieras Motieka, adwokat i jeden z założycieli Sąjūdisu.

 Początkowo Sąjūdis był postrzegany, jako organizacja popierająca program przebudowy ZSRR Michaiła Gorboczowa. Wkrótce zaczął opowiadać się za niepodległością Litwy. Do Ruchu należało wielu wpływowych komunistów. Między Sąjūdisem i ówczesnym przywódcą litewskich komunistów Algirdasem Brazauskaem powstał nieformalny sojusz. Brazauskas wystąpił z propozycją ustanowienia autonomii gospodarczej dla Litwy.

Sąjūdis odniósł spektakularne zwycięstwo w wyborach do Rady Najwyższej Litewskiej SRR 24 lutego 1990. Vytautas Landsbergis został przewodniczącym Rady Narodowej. W 1992 roku, po kolejnych wyborach przeszedł do opozycji wobec postkomunistycznej Litewskiej Demokratycznej Partii Pracy, która wygrała wybory. Od 1993 roku ma charakter organizacji społecznej – przekształcony w Związek Ojczyzny.

PODCASTY I GALERIE