Litwa
zw.lt

Jolanta Urbanowicz została wiceministrem oświaty

Wiceministrem oświaty, nauki i sportu została Jolanta Urbanowicz, dotychczasowa doradczyni społeczna ministra Algirdasa Monkevičiusa.

Nowa wiceminister będzie kurowała obszar kształcenia ogólnego.

Jolanta Urbanowicz jest międzynarodowym ekspertem w dziedzinie oświaty – odbywała staże w Holandii, Zjedoczonym Królestwie, Czechach, Estonii, Polsce, parlamencie Europejskim. Naukowczyni przeprowadziła wiele badań w dziedzinie oświaty wspólnie z polskimi, brytyjskimi, amerykańskimi kolegami.

Wiceminister wcześniej pracowała przy przygotowywaniu zadań egzaminacyjnych, ocenie egzaminów, jako lektor w Polskim Narodowym Centrum Egzaminacyjnym, w samorządowym wydziale oświaty oraz placówkach oświatowych. Ostatnio pełniła funkcję prodziekana Wydziału Administracji Publicznej Uniwersytetu Michała Romera w Wilnie.

„Zestaw problemów oświaty polskiej na Litwie nie zmienia się od lat, widzę jednak chęć porozumienia pomiędzy ministerstwem a społecznością polską” – mówiła Jolanta Urbanowicz w maju w wywiadzie dla zw.lt.
„Główny zestaw problemów to nauczanie języka litewskiego, język polski, status egzaminu z języka polskiego, podręczniki do języka polskiego, kadra pedagogiczna” – podkreśliła Urbanowicz.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!