Litwa
BNS

Jarosław Niewierowicz: Konkretny krok w tworzeniu wewnętrznego rynku energii

W poniedziałek Komisja Europejska zatwierdziła listę najważniejszych projektów infrastruktury energetycznej Unii Europejskiej. Minister energetyki Litwy Jarosław Niewierowicz mówi, że projekty powinny być zrealizowane jak najszybciej.

„Litwa jako kraj przewodniczący Radzie Unii Europejskiej będzie dążyła do możliwie najszybszego uzyskania aprobaty Rady UE wobec listy projektów, tworząc tym samym warunki do jak najszybszego wcielenia projektów w życie. Zaproponowana dziś lista projektów jest konkretnym krokiem i instrumentem do zwalczania izolacji wysp energetycznych w unii oraz tworzeniu wewnętrznego rynku energii Unii Europejskiej” – uważa J. Niewierowicz.

Komisja Europejska w poniedziałek zatwierdziła listę 250 najważniejszych projektów infrastruktury energetycznej, wśród których jest 5 projektów litewskich. Wsparcie europejskie będzie przeznaczone dla projektów, które połączą infrastrukturę energetyczną Litwy z sieciami Europy.

Na liście znalazły się między innymi: zsynchronizowanie sieci elektrycznych państw bałtyckich z sieciami europejskimi, łącze energetyczne Litwy i Polski LitPol Link, rozwój hydroelektrowni w Kruonis, projekty połączeń gazowych Litwy i Łotwy oraz Litwy i Polski.

Komisja Europejska poinformowała, że wobec projektów o znaczeniu ogólnym będą stosowane przyspieszone procedury uzyskania licencji oraz bardziej przychylne warunki regulacji. Poza tym, mogą one otrzymać wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskich – na ten cel w okresie 2014-2010 przewidziano 5,85 mld euro.

Tagi:

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!