• Litwa
  • 14 października, 2013 18:06

Jarosław Niewierowicz: Konkretny krok w tworzeniu wewnętrznego rynku energii

W poniedziałek Komisja Europejska zatwierdziła listę najważniejszych projektów infrastruktury energetycznej Unii Europejskiej. Minister energetyki Litwy Jarosław Niewierowicz mówi, że projekty powinny być zrealizowane jak najszybciej.

BNS
Jarosław Niewierowicz: Konkretny krok w tworzeniu wewnętrznego rynku energii

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

„Litwa jako kraj przewodniczący Radzie Unii Europejskiej będzie dążyła do możliwie najszybszego uzyskania aprobaty Rady UE wobec listy projektów, tworząc tym samym warunki do jak najszybszego wcielenia projektów w życie. Zaproponowana dziś lista projektów jest konkretnym krokiem i instrumentem do zwalczania izolacji wysp energetycznych w unii oraz tworzeniu wewnętrznego rynku energii Unii Europejskiej” – uważa J. Niewierowicz.

Komisja Europejska w poniedziałek zatwierdziła listę 250 najważniejszych projektów infrastruktury energetycznej, wśród których jest 5 projektów litewskich. Wsparcie europejskie będzie przeznaczone dla projektów, które połączą infrastrukturę energetyczną Litwy z sieciami Europy.

Na liście znalazły się między innymi: zsynchronizowanie sieci elektrycznych państw bałtyckich z sieciami europejskimi, łącze energetyczne Litwy i Polski LitPol Link, rozwój hydroelektrowni w Kruonis, projekty połączeń gazowych Litwy i Łotwy oraz Litwy i Polski.

Komisja Europejska poinformowała, że wobec projektów o znaczeniu ogólnym będą stosowane przyspieszone procedury uzyskania licencji oraz bardziej przychylne warunki regulacji. Poza tym, mogą one otrzymać wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskich – na ten cel w okresie 2014-2010 przewidziano 5,85 mld euro.

PODCASTY I GALERIE