• Litwa
  • 16 maja, 2013 15:20

Jarosław Niewierowicz: Decyzja w sprawie budowy elektrowni atomowej w lipcu

Minister energetyki Jarosław Niewierowicz twierdzi, że do 1 lipca ma być znana ,,zasadnicza decyzja” odnośnie budowy nowej elektrowni atomowej w Wisagini.

BNS
Jarosław Niewierowicz: Decyzja w sprawie budowy elektrowni atomowej w lipcu

,,Ministerstwu Energetyki nadano pełnomocnictwo do prowadzenia konsultacji, informowania partnerów regionalnych i podjęcia zasadniczej decyzji w sprawie kontynuacji projektu do 1 lipca. Na jesieni, do 1 października miałaby być podjęta decyzja w sprawie powołania wspólnego przedsiębiorstwa” – powiedział dzisiaj w Sejmie minister.

Konserwatysta Jurgis Razma zarzucił, że rząd do połowy maja nie przedstawił Sejmowi projektu w sprawie narodowej strategii energetycznej i nie posiada jasnego stanowiska odnośnie nowej budowy elektrowni atomowej. Brak przepisów nie pozwala również  przeprowadzenia referendum w tej sprawie.

PODCASTY I GALERIE