• Litwa
  • 28 czerwca, 2013 7:10

Jarosław Czubiński ambasadorem na Litwie. Dyplomata otrzymał nominację

Minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski wręczył Jarosławowi Czubińskiemu nominację na ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Republice Litewskiej.

PAP
Jarosław Czubiński ambasadorem na Litwie. Dyplomata otrzymał nominację

Fot. FB/Andrius Ufartas

„Panie ambasadorze, jedzie pan do kraju ważnego i ciekawego. Miejsca olbrzymich polskich inwestycji. Miejsca, gdzie mamy najbardziej wpływową polską mniejszość. Był pan konsulem generalnym w Królewcu, dyrektorem Departamentu Konsularnego i dyrektorem generalnym MSZ. Jestem przekonany, że da pan sobie radę” – powiedział Radosław Sikorski podczas uroczystości wręczenia nominacji ambasadorskiej Jarosławowi Czubińskiemu.

Ambasador Czubiński podziękował ministrowi Sikorskiemu za okazane zaufanie i zapewnił, że będzie wypełniał powierzoną funkcję z największą starannością.

Nowy szef placówki w Wilnie zajmie się m.in. umacnianiem dwustronnych relacji i rozwojem współpracy gospodarczej zwłaszcza w infrastrukturze i energetyce.

Jarosław Czubiński pracę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych rozpoczął w 1985 roku w Departamencie Prawno Traktatowym, gdzie m.in. uczestniczył w sprawach związanych z zapewnieniem międzynarodowej pomocy prawnej polskim obywatelom przebywającym za granicą, unikaniem podwójnego opodatkowania, czy nabywaniem nieruchomości za granicą dla potrzeb Skarbu Państwa. W latach 1990-1995 wykonywał obowiązki konsula RP w Konsulacie Generalnym w Mińsku, a następnie w Ambasadzie RP w Mińsku.

W 1995 wrócił do MSZ, gdzie został naczelnikiem wydziału, a następnie wicedyrektorem i p.o. dyrektora Departamentu Konsularnego i Wychodźstwa. W tym czasie uczestniczył lub bezpośrednio realizował sprawy z dziedziny opieki konsularnej o szczególnym znaczeniu, np. pierwszy poważny przypadek bankructwa polskiego biura podróży, zapewnienie pomocy osobom pozostającym w obszarach konfliktów zbrojnych lub zagrożonych atakami terrorystycznymi, organizacja działań konsularnych w związku z atakiem terrorystycznym na WTC. Od 2002 do 2008 roku kierował Konsulatem Generalnym RP w Królewcu.

W latach 2008-2010, kiedy Jarosław Czubiński kierował Departamentem Konsularnym i Polonii, a następnie Departamentem Konsularnym, znacząco zmodernizowano służbę konsularną. Wprowadzono i rozwinięto nowoczesne systemy informatyczne, uproszczono procedury konsularne, uruchomiono współpracę z innymi państwami UE, wprowadzając wzajemną reprezentację wizową, uruchomiono system tzw. mobilnych konsulów, przybliżając ich do skupisk naszych obywateli za granicą.

W 2010 roku Jarosław Czubiński został dyrektorem generalnym Służby Zagranicznej. Dzięki jego zaangażowaniu kontynuowano procesy modernizacyjne rozpoczęte w poprzednich latach, zmierzające do uczynienia służby zagranicznej bardziej skuteczną, sprawną, mobilną, wyposażoną w nowoczesne systemy informatyczne i sprzęt na najwyższym poziomie. Równocześnie z bardzo dobrym skutkiem nadzorował techniczne i administracyjne elementy prezydencji w Radzie UE.

Za swoją działalność był wielokrotnie wyróżniany przez ministra spraw zagranicznych. W uznaniu jego zasług, jako konsula generalnego RP w Królewcu (2002-2008) minister spraw zagranicznych uhonorował go w 2004 r. tytułem Konsula Roku.

Jarosław Czubińskie jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posługuje się językiem angielskim i rosyjskim. Ma żonę i dwie córki.

PODCASTY I GALERIE