• Litwa
  • 5 grudnia, 2022 17:10

Jakie zajdą zmiany odnośnie egzaminów czwartej, ósmej i dziesiątej klasy?

Ministerstwo Edukacji, Nauki i Sportu przygotowało i przedłożyło do rozpatrzenia zmiany w prawie oświatowym, które przewidują udzielanie bardziej indywidualnej pomocy uczniom z trudnościami w nauce, aby mogli oni odpowiednio przygotować się do nauki w starszych klasach.

zw.lt
Jakie zajdą zmiany odnośnie egzaminów czwartej, ósmej i dziesiątej klasy?

fot. zdjęcie ilustracyjne

Jakie są najważniejsze zmiany w prawie dotyczące sprawdzianów osiągnięć uczniów?

Testy osiągnięć uczniów w klasach 4., 8. i 10. (II gimnazjalnej) staną się obowiązkowe – obecnie przystępuje do nich ok. 96% uczniów. Na sprawdzianie z języka litewskiego, matematyki i angielskiego dziesiątoklasiści powinni uzyskać co najmniej 4 pkt z 10. Ci, którzy nie zdobędą tego wyniku, będą mogli przystąpić do egzaminu ponownie w tym samym roku akademickim – obecnie nie ma takiej możliwości.

Co czeka uczniów, którzy nie uzyskali zadowalającego wyniku w testach dla klasy 4 i 8?

Uczniowie, którzy nie osiągną zadowalającego poziomu w klasie 4., otrzymają większą pomoc w klasie 5. Ósmoklasiści, którzy nie uzyskają oceny dostatecznej, tj. 4 punktów, otrzymają dodatkową pomoc w klasie 9. Zostanie dla nich opracowany indywidualny plan edukacyjny.

Pomoc będzie udzielana w małych grupach do 5 uczniów. Za konsultacje nauczyciele otrzymają dodatkowe wynagrodzenie.

Jak ważny jest test osiągnięć w nauce na poziomie podstawowym (lit. PUPP)?

Wykształcenie podstawowe będzie uzyskiwane nie tylko poprzez ukończenie programu kształcenia podstawowego, ale również poprzez zdanie testu osiągnięć w zakresie kształcenia podstawowego (co najmniej 4 pkt z 10).

W przypadku, gdy minimalny poziom nie zostanie osiągnięty, uczniowie będą mieli możliwość ugruntowania swojej wiedzy i ponownego przystąpienia do testu w tym samym roku szkolnym. Uczniowie będą również mieli możliwość powtórzenia 10. klasy.

Najważniejsze, żeby uczniowie do 11. klasy (III gimnazjalnej) przychodzili przygotowani. Uczniowie, którzy nie mają podstawowej wiedzy i umiejętności, czują się źle i doświadczają dużego stresu. Nauczyciele też nie mogą odnieść sukcesu, bo muszą uczyć całą klasę zgodnie z programem i przygotowywać uczniów do państwowych egzaminów maturalnych. Jeśli niektórym uczniom brakuje podstaw z wcześniejszych lat, to cierpią wszyscy – nauczyciele, uczniowie, którzy mają znaczne braki i ci, którzy są gotowi do nauki w klasach III-IV gimnazjów.

Czy po 8. i 10. klasie uczniowie będą mogli wybrać, gdzie chcą się uczyć – w gimnazjum czy w szkole zawodowej?

Tak jak poprzednio, po 8. i 10. klasie uczniowie będą mogli wybrać, gdzie chcą się uczyć – w gimnazjum czy szkole zawodowej. Każde dziecko jest wyjątkowe, a zdolności i tendencje każdego są inne.

Najważniejsze jest udzielenie pomocy uczniom, którzy tego najbardziej potrzebują, aby lepiej przygotowali się do nauki w starszych klasach, czy to w szkole zawodowej, czy w gimnazjum. Wszyscy studenci muszą posiadać podstawową wiedzę i kompetencje w kluczowych obszarach.

Obecnie wielu uczniów przychodzi na naukę do klas gimnazjalnych i są nieprzygotowani do wyższego poziomu nauczania, a później, po ukończeniu gimnazjum, nie wstępują do szkół wyższych. Część z nich nie zapisuje się również do szkół zawodowych ani nie zdobywa zawodu. Wpływa na to fakt, że nie odnosili sukcesów w nauce, z tego powodu nie postrzegają uczenia się jako swojej perspektywy.

Od bieżącego roku szkolnego w szkołach pracują specjaliści ds. kariery. Ich zadaniem jest rozpoznanie u dzieci skłonności, zainteresowań i pomoc każdemu w jak najdokładniejszym wybraniu pożądanego zawodu lub kierunku studiów. Poradnictwo zawodowe dla uczniów i rodziców będzie zapewnione zarówno w klasach 8., jak i 10.

PODCASTY I GALERIE