• Litwa
  • 15 kwietnia, 2020 11:34

Jakie będzie wsparcie dla rolników dotkniętych kryzysem?

Rząd ma się zająć tą kwestią już w najbliższy poniedziałek na nieformalnym spotkaniu ministrów. Epidemia koronawirusa dotyka wszystkie sektory gospodarki, w tym także rolnictwo.

BNS
Jakie będzie wsparcie dla rolników dotkniętych kryzysem?

Fot. Joanna Bożerodska

Ministerstwo Rolnictwa będzie apelowało o wsparcie dla sektora rolnictwa. Nieformalne spotkanie ministrów odbędzie się w poniedziałek. Zostanie przedstawiona lista najważniejszych postulatów do zrealizowania, które mają uratować trudną sytuację wywołaną przez pandemię koronawirusa w tym sektorze.

Państwa członkowskie mogą też sięgnąć po niewykorzystane dotąd środki z funduszu rozwoju obszarów wiejskich, aby pomóc rolnikom dotkniętym kryzysem związanym z koronawirusem. Muszą o to wystąpić do Komisji Europejskiej, która z kolei zapowiada, że nie będzie stwarzać z tym problemów.

Bez tej zmiany fundusze z rozwoju obszarów wiejskich też trafiałyby do rolników, ale zostałyby wykorzystane np. na inwestycje, które w obecnej sytuacji można odłożyć w czasie.

PODCASTY I GALERIE