• Litwa
  • 6 lutego, 2023 14:02

Jak osiągnąć lepsze wyniki w matematyce? Plan doskonalenia nauczania matematyki

Lepsze wyniki w matematyce można osiągnąć poprzez wzmocnienie zdolności myślenia – mówi minister oświaty Jurgita Šiugždinienė, która przedstawiła plan doskonalenia nauczania i uczenia się matematyki na lata 2023-2030. "Głównym celem do 2030 r. jest pomóc każdemu dziecku odnieść sukces w nauce matematyki, a nauczycielowi w nauczaniu matematyki, kładąc nacisk na wzmocnienie zdolności myślenia” – powiedziała minister podczas konferencji prasowej.

BNS
Jak osiągnąć lepsze wyniki w matematyce? Plan doskonalenia nauczania matematyki

Fot. BNS/ Žygimantas Gedvila

Po przeanalizowaniu przyczyn niedostatecznych osiągnięć w matematyce ustalono, że osiąganie lepszych wyników utrudnia zbyt mała dbałość o rozumowanie, wzmacnianie zdolności myślenia, koncentracja na rutynowych zadaniach.

W celu osiągnięcia lepszych efektów planuje się odpowiednie dostosowanie zadań i narzędzi dydaktycznych, przygotowanie banku zadań, stworzenie nauczycielom możliwości podnoszenia kwalifikacji w zakresie matematyki i nauczania matematyki, a uczniowie, którzy nie osiągnęli zadowalającego poziomu otrzymają dodatkowe konsultacje.

Zostanie zwiększona liczba lekcji z matematyki. Do 2027 roku planuje się przeznaczyć na te działania ok. 30 mln. EUR.

PODCASTY I GALERIE