• Litwa
  • 31 lipca, 2020 8:09

Jak koronawirus wpłynął na zdrowie emocjonalne na Litwie?

Pandemia koronawirusa i wprowadzona w jej efekcie kwarantanna negatywnie wpłynęły na zdrowie emocjonalne ponad 40 proc. mieszkańców Litwy – wynika z ostatniego badania przeprowadzonego przez agencję badawczą Vilmorus dla BNS.

lrt.lt
Jak koronawirus wpłynął na zdrowie emocjonalne na Litwie?

Fot. Emma Simpson/Unsplash

Prawie 43 proc. respondentów stwierdziło, że ich zdrowie emocjonalne pogorszyło się podczas pandemii. Ponad 54 proc. stwierdziło, że nie czuje się inaczej, natomiast 2,6 proc. badanych przyznało, że ich zdrowie emocjonalne uległo poprawie.

Kobiety nieco częściej niż mężczyźni zgłaszały pogorszenie swojego zdrowia emocjonalnego z powodu koronawirusa. Prawie 40 proc. mężczyzn i 45 proc. kobiet stwierdziło, że doświadczyło negatywnych skutków.

Okazało się, że młodzi ludzie byli w najmniejszym stopniu dotknięci negatywnie z powodu pandemii, ponieważ mniej niż 30 proc. zgłosiło pogorszenie ich zdrowia emocjonalnego.

Dainius Pūras, profesor Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Wileńskiego, powiedział, że wyniki ankiety odzwierciedlają „normalną reakcję ludzi na anormalną sytuację”.

„Litwini odpowiednio reagują na sytuację. Byłoby dziwne, gdyby zdrowie emocjonalne wielu ludzi nie pogorszyło się z powodu zmiany warunków życia, rzeczywistych zagrożeń i kwarantanny” – twierdzi Pūras.

Według profesora fakt, że ponad połowa Litwinów stwierdziła, że ​​ich zdrowie emocjonalne nie uległo zmianie, można interpretować jako szybkie przystosowanie się do sytuacji lub jej zaprzeczenie.

Badanie przeprowadzono w dniach 10–18 lipca i wzięło w nim udział 1001 respondentów w wieku 18 lat i więcej, pochodzących z 25 miast i 39 wsi.

PODCASTY I GALERIE