• Litwa
  • 13 października, 2014 9:02

Jak bronić się w czasach pokoju – Litwa przygotowuje ustawę

W Ministerstwie Ochrony Kraju zostaną dziś przedstawione nowe środki prawne i praktyczne, poświęcone reagowaniu wojska na zagrożenia nowego typu - wojny niekonwencjonalnej.

BNS
Jak bronić się w czasach pokoju – Litwa przygotowuje ustawę

Fot. BFL/Inga Juodytė

Minister ochrony kraju Juozas Olekas i dowódca wojska generał major Jonas Vytautas Žukas przedstawią projekt ustawy, który określa użycie siły wojskowej w kraju w czasie pokoju.

Według resortu poprawki do ustawy potrzebne są po to, by Wojsko Litewskie mogło skupić pewną ilość swoich sił i sformować oddziały szybkiego reagowania, które mogłyby działać bezwłocznie i miałyby wystarczające upoważnienia, by zapobiec wrogim działaniom na terytorium kraju odbywającym się bez oficjalnego ogłoszenia wojny.

Projekt ustawy zostanie dziś zarejestrowany w sejmie.

O zagrożeniach wojny hybrydowej i niekonwencjonalnej mówi się od początku tego roku, w kontekście konfilktu na Ukrainie. Zachód oskarża Rosję o wspieranie separatystów na wschodzie Ukrainy i wysyłanie tam swoich żołnierzy, Rosja zaprzecza.

PODCASTY I GALERIE