• Litwa
  • 20 maja, 2013 7:10

J. Skolimowski na zakończenie kadencji spotka się z A. Butkevičiusem

W poniedziałek (20 maja) kończący kadencję ambasador RP Janusz Skolimowski spotka się z premierem Litwy Algirdasem Butkevičiusem.

zw.lt
J. Skolimowski na zakończenie kadencji spotka się z A. Butkevičiusem

Fot. zw.lt

Spotkanie poświęcone będzie podsumowaniu dynamiki stosunków litewsko-polskich w ostatnich latach.

Janusz Skolimowski był ambasadorem Polski na Litwie od roku 2005. Jest współprzewodniczącym Polsko-Litewskiej Komisji ds. Problemów Mniejszości Narodowych. W imieniu Ministra Spraw Zagranicznych RP kierował zespołami antykryzysowymi, które zajmowały się rozwiązywaniem problemów obywateli i polskich placówek dyplomatycznych w państwach ogarniętych wojną lub konfliktami wewnętrznymi, m.in. Luanda, Dżakarta, Lima, Tirana, Kinszasa.

Od 1994 r. z upoważnienia Ministra Spraw Zagranicznych przewodniczył Międzyresortowemu Zespołowi ds. organizacji wymiany informacji z NATO i Unią Zachodnio-Europejską. Z ramienia MSZ, członek Rady Fundacji Polsko-Niemieckiej Pojednanie.

Koordynował działania prowadzone przez MSZ i bezpośrednio nadzorował przystosowanie urzędów konsularnych do wprowadzenia obowiązku wizowego wobec obywateli Białorusi, Rosji i Ukrainy. Prowadził i finalizował negocjacje nad nowymi umowami o ruchu osobowym z partnerami ze Wschodu. Koordynował przygotowania polskiej służby konsularnej do nowych warunków funkcjonowania po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

Na stanowisku ambasadora J. Skolimowskiego zastąpi Jarosław Czubiński.

PODCASTY I GALERIE