• Litwa
  • 10 października, 2022 8:17

J. Šiugždinienė po wizycie na Ukrainie. Kwestie edukacji ukraińskich dzieci

Minister Edukacji, Nauki i Sportu Jurgita Šiugždinienė, która odwiedziła Ukrainę, mówi, że słyszała obawy dotyczące ucieczki mózgów z kraju i prośbę o umożliwienie absolwentom zdawania ukraińskich testów. „Poproszono nas, abyśmy stworzyli ukraińskim maturzystom wszelkie możliwości przystąpienia do ukraińskich egzaminów państwowych. Uzgodniliśmy też, że wiedza zdobyta w naszych krajach będzie brana pod uwagę na Ukrainie“ - zaznaczyła minister J. Šiugždinienė w oświadczeniu wydanym przez resort.

BNS
J. Šiugždinienė po wizycie na Ukrainie. Kwestie edukacji ukraińskich dzieci

Fot. BNS/ Žygimantas Gedvila

„Nie mniej straszna niż zniszczone szkoły dla Ukraińców jest drenaż mózgów. Studenci to ludzie, którzy już niedługo będą musieli odbudować Ukrainę i budować przyszłość. Słyszeliśmy, że programy wymiany, wsparcie naszych uczelni są bardzo ważne. Jednak młodzi ludzie muszą wrócić i studiować na ukraińskich uniwersytetach” – dodaje minister J. Šiugždinienė.

W Iwano-Frankowsku na Ukrainie wspólnie z ministrami edukacji Łotwy, Estonii, Czech, Polski i Ukrainy, minister Šiugždinienė omówiła kwestie edukacji ukraińskich dzieci.

Minister oświaty Ukrainy przedstawił sytuację oświaty na Ukrainie. Na Ukrainie w ciągu 225 dni wojny uszkodzono 2608 placówek oświatowych, 313 z nich zostało całkowicie zniszczonych, z czego połowa to szkoły.

Mimo rosyjskiej agresji sytuacja edukacyjna na Ukrainie jest dość stabilna. Ponad 5 milionów dzieci uczy się w szkołach i uczęszcza do przedszkoli.

W komunikacie czytamy, że proces kształcenia odbywa się w szkołach zawodowych i wyższych, działają też instytucje edukacji nieformalnej.

Od początku wojny na Litwę przybyło z Ukrainy łącznie ponad 24 000 nieletnich, co stanowi jedną trzecią wszystkich ukraińskich uchodźców wojennych na Litwie.

Ponad 12 000 uczniów jest zarejestrowanych w litewskich placówkach oświatowych.

PODCASTY I GALERIE