• Litwa
  • 16 października, 2013 9:45

J. Niewierowicz przedstawi rządowi raport dotyczący elektrowni atomowej

Dzisiaj rząd na zamkniętym posiedzeniu wysłucha raportu ministra energetyki Jarosława Niewierowicza na temat projektu elektrowni atomowej Visaginas oraz studium szwedzkich ekspertów o synchronizacji systemu sieci energetycznych Litwy z sieciami Europy Zachodniej.

BNS
J. Niewierowicz przedstawi rządowi raport dotyczący elektrowni atomowej

Fot. BFL

Po tym, gdy raport zostanie omówiony w rządzie, informacja na jego temat zostanie udostępniona publicznie.

„Naszym zdaniem, ważne jest przedstawienie jak najpełniejszej informacji – nasze widzenie, jaki jest dalszy plan rządu w kwestii zsynchronizowania sieci energetycznych i przyszłości największego bloku generującego energię w krajach bałtyckich” – powiedział w środę rano minister J. Niewierowicz.

Społeczność zostanie poinformowana, jakie ustalenia zapadły pomiędzy spółkami energetycznymi Litwy, Łotwy i Estonii a inwestorem strategicznym Hitachi.

PODCASTY I GALERIE