Litwa
BNS

J. Niewierowicz przedstawi rządowi raport dotyczący elektrowni atomowej

Dzisiaj rząd na zamkniętym posiedzeniu wysłucha raportu ministra energetyki Jarosława Niewierowicza na temat projektu elektrowni atomowej Visaginas oraz studium szwedzkich ekspertów o synchronizacji systemu sieci energetycznych Litwy z sieciami Europy Zachodniej.

Po tym, gdy raport zostanie omówiony w rządzie, informacja na jego temat zostanie udostępniona publicznie.

„Naszym zdaniem, ważne jest przedstawienie jak najpełniejszej informacji – nasze widzenie, jaki jest dalszy plan rządu w kwestii zsynchronizowania sieci energetycznych i przyszłości największego bloku generującego energię w krajach bałtyckich” – powiedział w środę rano minister J. Niewierowicz.

Społeczność zostanie poinformowana, jakie ustalenia zapadły pomiędzy spółkami energetycznymi Litwy, Łotwy i Estonii a inwestorem strategicznym Hitachi.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!