• Litwa
  • 20 listopada, 2013 12:05

J. Czubiński: Ustawa o mniejszościach narodowych to wewnętrzna sprawa Litwy

Regulacja prawna dotycząca praw mniejszości narodowych jest wewnętrzną sprawą Litwy powiedział po spotkaniu z przewodniczącą Sejmu RL Loretą Graužinienė ambasador RP na Litwie Jarosław Czubiński.

BNS
J. Czubiński: Ustawa o mniejszościach narodowych to wewnętrzna sprawa Litwy

Fot. Ewelina Mokrzecka

„W ostatnim czasie polscy politycy podkreślają, że to jest wewnętrzna sprawa Litwy. To oznacza, że rozwiązanie tej kwestii należy do Litwy” – powiedział ambasador. W trakcie spotkania przewodnicząca Sejmu poinformowała ambasadora, jakie są podejmowane działania w tej sprawie.

„Wiemy, że na Litwie nie ma takiej ustawy, która regulowałaby kwestie związane z mniejszościami narodowymi. Możemy zrozumieć oczekiwania miejscowych Polaków. To, że nie ma takiej ustawy, może spowodować tym ludziom pewne problemy. Z drugiej strony istnieje prawo międzynarodowe” – podkreślił J. Czubiński.

„Z innej strony stoimy na stanowisku, że ta kwestia leży w kompetencji Republiki Litewskiej, a nie Rzeczypospolitej Polskiej. Nie możemy wtrącać się w wewnętrzne sprawy drugiego kraju oraz rozwiązywać problemy, które nie leżą w kompetencji RP, choć stale prosimy o więcej empatii w stosunku do kwestii podnoszonych przez obywateli litewskich polskiego pochodzenia” – poinformował ambasador.

Przyjęcie nowej Ustawy o mniejszościach narodowych było zapisane w umowie koalicyjnej. To było jednym z warunków przystąpienia AWPL do koalicji. Nad nową Ustawą pracuje grupa robocza pod kierownictwem wiceministra kultury Edwarda Trusewicza. Na razie projekt nie trafił pod obrady Sejmu. Lider AWPL zaproponował, aby tymczasowo została przywrócona stara Ustawa o mniejszościach narodowych. Partnerzy koalicyjni wstępnie się zgodzili.

PODCASTY I GALERIE