• Litwa
  • 31 stycznia, 2023 10:35

Inwestycje na zmianę treści edukacji przedszkolnej na Litwie

Agencja Edukacji Narodowej i Centralna Agencja Zarządzania Projektami podpisały w poniedziałek umowę o wartości 4,7 mln EUR na zmianę treści wychowania przedszkolnego, poinformowała Agencja Edukacji Narodowej. Projekt, który potrwa do 2026 roku, będzie finansowany ze środków Unii Europejskiej.

BNS
Inwestycje na zmianę treści edukacji przedszkolnej na Litwie

Fot. BNS/ Lukas Balandis

Według agencji, w ramach projektu zostaną opracowane wytyczne do programu wychowania przedszkolnego, zaktualizowany opis osiągnięć dzieci w tym wieku, zostaną stworzone narzędzia do wczesnej samooceny potrzeb dzieci oraz przekazane rodzicom informacje zwrotne na temat edukacji.

Planowane jest również przygotowanie rekomendacji praktycznych dot. wychowania przedszkolnego oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli realizujących zaktualizowane treści edukacyjne.

Rūta Krasauskienė, dyrektor Agencji Edukacji Narodowej, mówi, że nierówny dostęp do edukacji przedszkolnej odpowiadającej potrzebom dziecka oraz nierównomierna jakość tej edukacji to najważniejsze problemy, z jakimi borykają się rodziny wychowujące małe dzieci, a także pedagodzy i kierownicy placówek edukacyjnych.

PODCASTY I GALERIE