• Litwa
  • 21 czerwca, 2019 16:46

Intercyzy niezgodne z nauką Kościoła?

Coraz więcej par na Litwie zawiera majątkową umowę małżeńską. Osoby, które zamierzają wziąć ślub kościelny, powinny się jednak zastanowić przed podpisaniem intercyzy, bowiem niweluje ona sakrament małżeństwa.

delfi.lt
Intercyzy niezgodne z nauką Kościoła?

Fot. BNS/Greta Skaraitienė

Litewskie Centrum Rejestrów podaje, że w ubiegłym roku na Litwie zawarto 1800 majątkowych umów małżeńskich, w tym 1600 po ślubie, które nabrały mocy w dniu zawarcia, oraz prawie 600 przed ślubem. Te ostatnie nabrały mocy po zawarciu małżeństwa.

Jedynie w tym roku zarejestrowano już 715 intercyz (500 poślubnych i 215 przedślubnych).

Od 2002 roku, od powoałania rejestru majątkowych umów małżeńskich, zarejestrowano blisko 15 tysięcy tego typu dokumentów.

Kodeks prawa kanonicznego nie mówi wprost o intercyzie, jednak definiuje małżeństwo jako przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia.

„Chrześcijańskie małżeństwo jest na całe życie. Małżeństwo kościelne nie uznaje rozwodu – kiedy pobierasz się, pobierasz się na całe życie. Natomiast umowa małżeńska nie jest o tym. Ona jest o tym, jak będziemy się rozwodzić. Jeżeli jeszcze przed zawarciem małżeństwa planujesz, jak będziesz się rozwodził, to związek kościelny jest nieważny” – tłumaczy doktor prawa kościelnego, sędzia sądu kościelnego Vytautas Brilius.

W kościelnym kanonie wiele osób dopatruje się zakazu podpisywania intercyzy, gdyż niejako rozdziela ona finansowy aspekt życia, a w małżeństwie ma istnieć wspólnota całego życia.

PODCASTY I GALERIE