• Litwa
  • 13 kwietnia, 2015 12:14

Intercyzy na Litwie podpisują nawet 80-latkowie

W ubiegłym roku zawarto najwięcej umów małżeńskich od czasu powołania rejestru umów małżeńskich. Wśród osób, które podpisały intercyzę, były małżeństwa w wieku 70 - 80 lat, podaje Ministerstwo Sprawiedliwości.

zw.lt
Intercyzy na Litwie podpisują nawet 80-latkowie

Fot. BFL

W 2014 roku zawarto 1250 umów małżeńskich. Odkąd istnieje taka możliwość, zarejestrowano 7260 intercyz.

Zgodnie z informacją ministerstwa, średni wiek kobiet zawierających umowę małżeńską wyniósł 36 lat, mężczyzn – 39. Intercyzy sporządziło 16 osób w wieku 70 lat. Najstarszy mężczyzna, który podpisał umowę małżeńską, miał 85 lat, najstarsza kobieta – 83 lat. Z kolei najmłodsi mężczyzna i kobieta mieli odpowiednio 19 i 18 lat.

Najwięcej intercyz podpisano w Wilnie (446), Kownie (203) i Kłajpedzie (117).

Litwini częściej podpisują umowy po zawarciu małżeństwa niż przed nim. Umowa majątkowa zawierana pomiędzy małżonkami lub osobami zamierzającymi wstąpić w związek małżeński, prowadzi do wprowadzenia odmiennego aniżeli ustawowy majątkowego ustroju małżeńskiego.

PODCASTY I GALERIE