• Litwa
  • 8 lipca, 2020 18:24

Inspektor Etyki Dziennikarskiej: Skarga Jedzińskiego jest bezpodstawna

Poseł Sejmu Zbigniew Jedziński zwrócił się do Inspektora Etyki Dziennikarskiej w sprawie materiałów, które pojawiły w związku z jego osobą w mediach na Litwie. Skarga dotyczyła również publikacji w zw.lt. Po rozpatrzeniu sprawy Inspektor Etyki Dziennikarskiej zdecydował, że skarga jest bezpodstawna.

zw.lt
Inspektor Etyki Dziennikarskiej: Skarga Jedzińskiego jest bezpodstawna

Fot. Roman Niedźwiecki

Skarga posła Jedzińskiego dotyczyła materiałów LRT oraz publikacji w portalach delfi.lt, 15min.lt i zw.lt, które nawiązywały do informacji podanych przez LRT.

Według LRT, 30 października ubiegłego roku, na wniosek Ministra Transportu i Komunikacji Jarosława Narkiewicza, rząd zatwierdził decyzję o przeznaczeniu 125 tys. euro na remont jedynej ulicy w Podbrodziu – ulicy Arnionių.

Jedziński powiedział, że nic nie wie o planach finansowania. Jarosław Narkiewicz stwierdzi, że nie wiedział, że w związku z jego decyzją został zatwierdzony projekt remontu drogi, gdzie znajduje się dom kolegi z partii.

Były minister transportu i komunikacji Rokas Masiulis również w swoim czasie przyznał pieniądze na remont ulicy Arnionių. Były one przeznaczone na budowę szosy prowadzącej do znajdującej się tam fabryki. Dzięki środkom przyznanym przez Narkiewicza został zasfaltowany odcinek drogi prowadzący do działki Jedzińskiego, ponieważ strategicznie został uznany za priorytetowy.

Inspektor Etyki Dziennikarskiej w uzasadnieniu decyzji podkreślił, że wymienione portale podały, że nie są pierwszymi źródłami informacji. Zauważono również, że celem publikacji zw.lt było przekazanie czytelnikom, co o sprawach przyznawania środku na asfaltowanie dróg piszą litewskie media, a równolegle portal i Radio Znad Wilii publikowało materiały reprezentujące punkt widzenia tak Zbigniewa Jedzińskiego jak i Jarosława Narkiewicza.

Podkreślono również, że publikacje dotyczyły polityka, nie osoby prywatnej. Jak zauważono w uzasadnieniu decyzji, „media mają prawo nie tylko rozpowszechniać wiadomości, ale także wyrażać swoje poglądy na temat tego lub innego wydarzenia, procesu, decyzji i słów głowy państwa, polityka czy urzędnika”.

PODCASTY I GALERIE