• Litwa
  • 5 stycznia, 2017 15:15

Inspekcja Pracy przypomina o zagrożeniach podczas niskich temperatur

Państwowa Inspekcja Pracy (Valstybinė darbo inspekcija) przypomina, że podczas wielkiego ochłodzenia powietrza w miejscu pracy możemy spotkać się z nowymi zagrożeniami.

BNS
Inspekcja Pracy przypomina o zagrożeniach podczas niskich temperatur

Fot. BNS/Julius Kalinskas

Warto pamiętać o aktach prawnych, które określają warunki pracy podczas niskich temperatur. Osoby, pracujące nie w pomieszczeniach, po spadku temperatury poniżej minus 10°C, mają prawo do 10-minutowej przerwy co 1,5 godziny.

Natomiast temperatura w pomieszczeniach roboczych powinna odpowiadać rodzajowy wykonywanej pracy- tzn. im łatwiejsza fizycznie praca, tym powinna być wyższa temperatura w pomieszczeniu. Na przykład, temperatura w pomieszczeniu pracy kasjera czy krawcowej nie może być niższa niż 17°C, w wypadku pracy biurowej- nie niższa niż 20°C.

Warto pamiętać o tym, że pracodawca ma obowiązek po ocenieniu faktorów ryzyka otoczenia zapewnić odpowiednie warunki pracy (np.dostarczyć specjalnej odzieży w wypadku niskich temperatur itd.).

Na szczególną uwagę powinni zwrócić przede wszystkim osoby pracujące na wielkiej wysokości oraz w lasach.

PODCASTY I GALERIE