• Litwa
  • 12 marca, 2018 16:27

Inspekcja Podatkowa przypomina o zeznania podatkowych

W tym tygodniu mieszkańcy będą złożyć deklaracje w systemie elektronicznym Inspekcji Podatkowej. Wstępne deklaracje w najbliższych dniach zostaną sformowane.

zw.lt
Inspekcja Podatkowa przypomina o zeznania podatkowych

Fot. BNS/ Lukas Balandis

W tym roku Inspekcja Podatkowa ma przygotować ok. 1 mln 800 wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych.

W ubiegłym roku deklaracje przedstawiło ok. 1 mln 270 tys. osób, nadpłaty podatkowe wyniosły 95,5 mln euro.

W ubiegłym roku wstępne zeznania podatkowe zostały udostępnione 16 marca.

Inspekcja podatkowa wprowadza nowość w egzekwowaniu zadłużenia z tytułu podatku dochodowego. W tym roku będzie wysyłać dłużnikom powiadomienia o zadłużeniu z terminem 10 dni. Jeżeli zadłużenie nie zostanie w tym terminie pokryte, wówczas pieniądze zostaną pobrane z konta dłużnika. W przypadku braku środków finansowych na koncie, sprawa zostanie skierowana do komornika.

Jak mówi Stasė Aliukonytė-Šnirienė,  dyrektorka  Departamentu Powinności Podatkowych Państwowej Inspekcji Podatkowej, najbardziej skutecznym sposobem na dłużników jest potrącenie pieniędzy z konta. W ciągu roku inspekcja podatkowa zmuszona była 84 tys. razy podjąć się tych działań. Nie mniej jednak jeszcze około 30 tys. podatników jest zadłużona w wysokości około 70 mln euro.

Deklaracje podatkowe jak co roku należy złożyć 2 maja.

PODCASTY I GALERIE