• Litwa
  • 20 maja, 2022 9:54

Inne warunki przyznawania statusu bezrobotnego

Sejm zatwierdził poprawki do ustawy o zatrudnieniu i ubezpieczeniu zdrowotnym. Nowelizacja zakłada inne warunki przyznawania od lipca statusu bezrobotnego.

BNS
Inne warunki przyznawania statusu bezrobotnego

Fot. BNS/ Lukas Balandis

Zatrudnienie osobom poszukującym pracy będzie proponowane od razu.

Osoby z ograniczonymi możliwościami zatrudnienia, którym brakuje motywacji, nawyków socjalnych czy osoby uzależnione otrzymają status kandydata na rynku pracy.

Składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego dla takich osób pokryje państwo. Jeśli się okaże, że taka osoba pracuje nielegalnie, będzie musiała wszystkie wydatki pokryć z własnej kieszeni, a także straci status osoby bezrobotnej.

Status osoby bezrobotnej zostanie zniesiony również w przypadku, jeśli osoba dwa razy w ciągu roku bez uzasadnionych powodów zrezygnuje z pracy proponowanej przez służbę zatrudnienia.

Praca odpowiadająca kwalifikacjom i kompetencjom bezrobotnego będzie proponowana przez dziewięć miesięcy.

Zmiany w prawie pracy przewidują, że proponowana pensja powinna wynosić co najmniej 80% poprzedniego wynagrodzenia, w czwartym do dziewiątego miesiąca – 60%. Pensja nie może też być niższa niż zasiłek dla bezrobotnych, który otrzymywał w tym czasie.

PODCASTY I GALERIE