• Litwa
  • 24 stycznia, 2022 16:02

Idea pokoi do używania narkotyków nie oznacza ich legalizacji – doradca ministra

Pomysł pokoi do używania narkotyków nie oznacza ich legalizacji, dotyczyłaby jedynie użytkowników problemowych jako usługa niskoprogowa – mówi Simona Bieliūnė, doradca ministra zdrowia.

BNS
Idea pokoi do używania narkotyków nie oznacza ich legalizacji – doradca ministra

Fot. bns foto/Vidmantas Balkūnas

Według doradcy nadal funkcjonuje podobna usługa, w której od narkomanów pobierane są stare strzykawki, a nowe podaje się, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się infekcji. Pomysł na rozszerzenie tej usługi, zdaniem przedstawiciela ministra, jest jeszcze w fazie koordynacji.

„Ministerstwo Zdrowia jeszcze niczego nie konfiguruje. Wydaje mi się, że w tej chwili jest więcej osób wprowadzających w błąd, ponieważ do tej pory ani koncepcja tego pokoju, ani szczegóły, ani zespół, który powinien pracować, nie zostały jeszcze opisane” – powiedział w poniedziałek dziennikarzom S. Bieliūnė.

„To nie jest dla całej ludności, w ogóle nie mówimy o legalizacji, to wyłącznie w kontekście problemowych użytkowników i usług niskoprogowych” – dodała.

Odpowiedziała na obawy socjaldemokraty Algirdasa Syso dotyczące nowego opisu świadczenia usług niskoprogowych.

Według doradcy taka praktyka obowiązuje w innych krajach od wielu lat.

„Ma to Dania, Niemcy, Norwegia i inne kraje. Osobiście odzwiedzałam. W tej chwili, kiedy dajemy tylko sterylną strzykawkę i chusteczkę dezynfekującą, również informujemy ich, że jej używają, ale nadal niewiele robimy, aby zmotywować ich do wejścia do samego systemu leczenia” – powiedziała doradca ministra zdrowia.

Socjaldemokraci opozycyjni obawiają się, że te plany będą oznaczać legalizację narkotyków.

„To jest legalizacja, ponieważ jest jasno napisane, pojawia się nowe pojęcie »bezpieczniejszego pokoju do używania narkotyków«. Należy podkreślić, że narkotyki są zakazane na Litwie” – powiedział A. Sysas podczas konferencji prasowej w Sejmie w poniedziałek.

Usługi niskoprogowe to anonimowe usługi opieki zdrowotnej dla osób przyjmujących narkotyki drogą iniekcji w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się infekcji, przedawkowania i zgonów, przestępczości i innych negatywnych konsekwencji.

Według Ministra Zdrowia jest to „wprowadzenie kulturowych praktyk skandynawskich w placówkach służby zdrowia”.

W ponad dziesięciu miastach na Litwie istnieją usługi niskoprogowe, z których mogą korzystać wszyscy użytkownicy narkotyków iniekcyjnych. Jedną z głównych świadczonych tutaj usług jest wydawanie strzykawek i igieł do kontroli rozprzestrzeniania się chorób przenoszonych przez krew, takich jak HIV i wirusowe zapalenie wątroby.

Według Centrum Chorób Zakaźnych i AIDS, usługobiorcy gabinetów niskoprogowych odwiedza rocznie ok. 40-50 tys. osób łącznie. Liczba stałych odbiorców usług niskoprogowych jest niestabilna, wcześniej sięgała ok. 1-2 tys. lub nieco więcej, ale w ostatnich latach liczba ta maleje – w 2019 r. zarejestrowano 746 nowych usługobiorców, a w 2018 r. 820.

PODCASTY I GALERIE