• Litwa
  • 14 stycznia, 2017 10:26

IDEA: Aktywność wyborcza na Litwie niższa niż średnia światowa

W roku 2016 aktywność wyborcza mieszkańców Litwy była niższa niż średnia światowa – wynika z badań Międzynarodowego Instytutu na rzecz demokracji i wsparcia Wyborczego (International Institute for Democracy and Electoral Assistance – IDEA).

BNS
IDEA: Aktywność wyborcza na Litwie niższa niż średnia światowa

Fot. Joanna Bożerodska

W roku ubiegłym średnia światowa osób uczestniczących w wyborach wyniosła 65, 6 proc. , natomiast na Litwie – 50, 64 proc., czyli o 15 proc. mniej.

Badania zostały przeprowadzone w 60 krajach.

Największą aktywność wyborczą odnotowano w Wietnamie (99, 3 proc.) i Laosie (97, 9 proc.).

Z badań wynika, że najbardziej aktywni wyborca są w krajach, gdzie udział w wyborach jest obowiązkowy albo w krajach niedemokratycznych lub państwach młodych demokracji.

PODCASTY I GALERIE