I. Šimonytė: Sprawozdanie działalności rządu

Premier Ingrida Šimonytė przedstawiła Sejmowi sprawozdanie z działalności rządu w ubiegłym roku i priorytety na rok bieżący. Według premier mimo że 18. rząd pracuje w warunkach niekończących się i nowych kryzysów, zamierza przeprowadzić obiecane przed wyborami do Sejmu reformy.

BNS
I. Šimonytė: Sprawozdanie działalności rządu

Fot. BNS/ Paulius Peleckis

W zeszłym roku gospodarka litewska szybko się rozwijała, poprawiły się wskaźniki rynku pracy, ale w związku z pandemią COVID-19 odnotowano spadek liczby mieszkańców i wzrost nielegalnej imigracji.

W sprawozdaniu wskazano, że w 2021 r. produkt krajowy brutto wyniósł 55,3 mld EUR w aktualnych cenach.

Według wstępnych danych w porównaniu do 2020 r. eksport towarów wzrósł o 20,5 proc, a import o 29,5 proc. Jednak w ubiegłym roku odnotowano najwyższą roczną inflację od pięciu lat – 10,7 proc. Najwięcej – 26,2 proc. – wzrosły ceny towarów i usług związanych z czynszem, wodą, energią elektryczną, gazem i innymi paliwami.

Ceny towarów i usług transportowych wzrosły o 17,8 proc, żywności i napojów bezalkoholowych o 11,5 proc. Ceny energii cieplnej wzrosły o prawie 60 proc.

PODCASTY I GALERIE