• Litwa
  • 10 stycznia, 2023 9:42

I. Segalovičienė: teraz nie czas na podnoszenie wieku emerytalnego

Główna doradczyni prezydenta Irena Segalovičienė mówi, że zamiast zastanawiać się nad podniesieniem wieku emerytalnego, trzeba skoncentrować się na przedłużaniu życia. Systemu emerytalnego nie można budować bez uwzględnienia zdrowia osób starszych – stwierdziła.

BNS
I. Segalovičienė: teraz nie czas na podnoszenie wieku emerytalnego

fot. VNS/ Žygimantas Gedvila

„W przypadku decyzji, o której mówimy, 72 lata, to nie czas. Naprawdę można postawić kropkę w tym miejscu. Jednym z bardzo ważnych równoległych wskaźników i kryteriów, z którymi musimy się zapoznać i z którymi powinniśmy powiązać naszą politykę emerytalną, jest oczekiwana długość życia w zdrowiu, której średnia na Litwie wynosi 57,5 ​​roku” – powiedziała we wtorek w radiu Žinių Radijas I. Segalovičienė.

Według niej, oczekiwana długość życia w zdrowiu do 65 lat ma zostać osiągnięta dopiero w 2030 roku.

„Podniesienie wieku emerytalnego o 7 lat jest nieadekwatne. Systemu emerytalnego nie można budować bez uwzględnienia zdrowia osób starszych” – stwierdziła I. Segalovičienė.

Według doradczyni, prezydent zaproponował większą indeksację emerytur w 2019 r., tak aby wynosiła ona około 50% przeciętnego wynagrodzenia po opodatkowaniu. W 2019 roku wskaźnik ten osiągnął około 43%.

„W tym roku zobaczymy już około 48% z czołówką”. W 2024 roku powinniśmy osiągnąć ten minimalny standard (50% – przyp. red.) i wyznaczyć kolejny cel strategiczny – jeszcze bardziej zbliżyć się do średniej unijnej, która wynosi ponad 60%” – powiedziała doradczyni prezydenta.

Zdaniem I. Segalovičienė najlepiej byłoby, gdyby dyskusję o wydłużeniu wieku emerytalnego rozpoczęli naukowcy wraz z politykami.

Na Litwie wiek emerytalny zarówno mężczyzn, jak i kobiet stopniowo się podnosi i w 2026 r. osiągnie 65 lat.

Ministerstwo Opieki Społecznej i Pracy twierdzi, że obecnie nie rozważa podniesienia wieku emerytalnego.

W miarę pogarszania się sytuacji demograficznej Litwy, według wyliczeń Komisji Europejskiej, liczba osób w wieku produkcyjnym, które mogą utrzymać emerytów, będzie się w przyszłości zmniejszać, więc możliwym rozwiązaniem jest podniesienie wieku emerytalnego – zdaniem specjalistów powinien sięgać 72 lata.

PODCASTY I GALERIE