• Litwa
  • 18 lipca, 2013 18:04

Hitachi chce przyczynić się do rozwoju technologii na Litwie. Spotkanie z J. Niewierowiczem

Dzisiaj (18 lipca) odbyło się spotkanie ministra energetyki Jarosława Niewierowicza z wiceprezydentem koncernu Hitachu Koji Tanaką. Na oświadczenie ministra, że projekt budowy elektrowni atomowej w Wisagini może być kontynuowany jedynie po polepszeniu jego warunków ekonomicznych, K. Tanaka stwierdził, że japońska spółka jest gotowa do wprowadzenia żądanych zmian.

Hitachi chce przyczynić się do rozwoju technologii na Litwie. Spotkanie z J. Niewierowiczem

Fot. BFL/Andrius Ufartas

„Biorąc pod uwagę wyniki referendum w sprawie budowy elektrowni, oraz wnioski specjalnej grupy roboczej, rząd jest zdania, że projekt może być kontynuowany dopiero po udoskonaleniu niektórych warunków“ – powiedział J. Niewierowicz. Wiosną powołana przez premiera grupa robocza stwierdziła, że budowa elektrowni atomowej jest dla Litwy za droga, a cena elektryczności, którą miałaby produkować nowa elektrownia, byłaby niekonkurencyjna.

Koji Tanaka powiedział podczas spotkania, że koncert Hitachi jest gotowy na ustępstwa i zamierza ponownie rozpatrzyć warunki ekonomiczne projektu. Wiceprezydent japońskiej spółki zadeklarował ponadto, że Hitachi chce wspierać rozwój współczesnych technologii na Litwie, wciągając w ten proces także społeczeństwo litewskie.

„Trwała polityka energetyczna jest dla Litwy – tak jak dla innych krajów – jednym z najważniejszych priorytetów, potrzebujących stałego i długoterminowego wsparcia rządu“ – powiedział K. Tanaka.

Podczas spotkania omówiono udział spółki Hitachi w rozwijaniu struktury „koszyczka“ zoptymalizowanych zasobów energii na Litwie į w krajach bałtyckich oraz w przygotowaniu programów szkolenia specjalistów od energetyki. Swoje propozycje w tych kwestiach Japończycy mają złożyć w najbliższych miesiącach.

PODCASTY I GALERIE