• Litwa
  • 8 marca, 2017 12:14

Henke: Osoby urodzone po 11 marca 1990 r. mają prawo do podwójnego obywatelstwa

Osoby, który uzyskały obywatelstwo w momencie urodzenia po 1990 r., ale obecnie przebywające na emigracji, muszą mieć prawo do podwójnego obywatelstwa – twierdzi Światowa Wspólnota Litwinów.

BNS
Henke: Osoby urodzone po 11 marca 1990 r. mają prawo do podwójnego obywatelstwa

Fot. BNS/Julius Kalinskas

Szefowa wspólnoty Dalia Henke twierdzi, że emigranci posiadający obywatelstwo drugiego kraju mogą zachować formalny związek z ojczyzną poprzez złożenie w urzędzie odpowiedniej prośby. Wówczas obywatelstwo byłoby nie nadawane z automatu, a w drodze wyjątku. Taka regulacja prawna sprawi, że nie potrzebna będzie nowelizacja konstytucji.

„Propozycja Wspólnoty polega na tym, że osoby litewskiego pochodzenia, którzy znają język litewski i mają związek z ojczyzną, musieliby złożyć odpowiedni wniosek” – oświadczyła Henke.

Jej zdanie obecne ustawodawstwo jest dyskryminujące, ponieważ osoby którzy opuścili Litwę przed 1990 rokiem mogą mieć podwójne obywatelstwo, a ci którzy wyemigrowali po 11 marca 1990 r. już nie.

Światowa Wspólnota Litwinów jest przeciwna referendum dotyczącego podwójnego obywatelstwa.

Zgodnie z litewską Konstytucją, poza przypadkami przewidzianymi w ustawie, nikt nie może być jednocześnie obywatelem Litwy i obywatelem innego kraju.

PODCASTY I GALERIE