• Litwa
  • 29 czerwca, 2021 11:46

Harmony Link – morskie połączenie sieci energetycznych Litwy i Polski

Do końca 2025 r. Dorbiany na Litwie i Żarnowiec w Polsce powinny zostać połączone kablem energetycznym Harmony Link o długości około 330 km. Większość kabla będzie biegła po dnie Morza Bałtyckiego. Plany przewidują, że po synchronizacji krajów bałtyckich z sieciami europejskimi wszystkie przepustowości zbudowanego w 2015 roku połączenia LitPol Link zostaną wykorzystane do świadczenia usług systemowych, a przez nowe połączenie będzie odbywał się obrót energią elektryczną.

zw.lt
Harmony Link – morskie połączenie sieci energetycznych Litwy i Polski

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. BNS/Scanpix

Obecnie Litwa, Łotwa i Estonia wraz z Rosją i Białorusią funkcjonują w systemie BRELL, którego częstotliwość jest kontrolowana przez Rosję. Podłączenie do sieci Europy kontynentalnej i pozwoli krajom bałtyckim na pracę w częstotliwości europejskiej w trybie synchronicznym z Polską, Niemcami i innymi krajami Europy kontynentalnej.

Harmony Link będzie drugim połączeniem wysokiego napięcia prądu stałego łączącym Polskę z Litwą. Od 2016 roku działa połączenie lądowe LitPol Link.

Harmony Link jest największym projektem synchronizacji sieci krajów bałtyckich z sieciami w Europie. Będzie kosztować 680 milionów euro, z czego 493 mln euro będzie pochodziło w nowego europejskiego instrumentu „Łącząc Europę”, który został powołany aby finansować rozwój sieci transeuropejskich i jest przeznaczony do wspierania projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w sektorach infrastruktury transportowej, telekomunikacyjnej i energetycznej oraz do wykorzystania potencjalnych synergii między tymi sektorami.

Rokas Masiulis, dyrektor generalny Litgrid powiedział portalowi Delfi, że zgodnie z umową z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi, (PSE), udział finansowy każdej ze stron wynosi 50 proc.

Wskazał, że środki nie objęte finansowaniem CEF będą pochodzić z własnych lub pożyczonych środków operatorów systemów przesyłowych.

„Umowa o przyłączeniu do sieci Europy kontynentalnej nie zezwala na wykorzystanie tego samego połączenia LitPolLink do synchronicji i jednoczesnego handlu energią elektryczną. Tym samym projekt Harmony Link jest konieczny, ponieważ po synchronizacji cała moc przyłączeniowa LitPol Link zostanie przeznaczona na świadczenie usług systemowych, a obrót energią elektryczną będzie odbywał się za pośrednictwem połączenia Harmony Link – powiedział szef Litgrid.

„Na mocy umowy operatorzy podzielili odpowiedzialnością za prace wykonywane przez każdą ze stron. Litgrid będzie odpowiedzialna za zakup kabla wysokiego napięcia, wybór wykonawcy oraz podpisanie i realizację umowy na roboty. Polski operator PSE będzie odpowiedzialny za zakup stacji przekształtnikowych wysokiego napięcia na Litwie i w Polsce, wybór wykonawcy oraz podpisanie i realizację umowy.


Na podst. delfi.lt, biznesalert.pl


PODCASTY I GALERIE