• Litwa
  • 7 października, 2021 8:49

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych według gmin

Samorząd rejonu wileńskiego informuje, że w październiku – listopadzie w rejonie wileńskim sposobem objazdowym będą zbierane wielkogabarytowe i niebezpieczne odpady tylko od zarejestrowanych mieszkańców gmin (rejestracja trwała do 27 września, osoby, które nie zdążyły się zarejestrować, mogą składać wnioski do 8 października włącznie).

vrsa.lt
Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych według gmin

Fot. Erikas Ovčarenko/ 15min

Przed udaniem się do posiadaczy odpadów przewoźnicy skontaktują się z mieszkańcami telefonicznie.

Aby się zarejestrować, prosimy skontaktować się z firmą komunalną, która obsługuje terytorium Waszej gminy.

Podania do „Nemėžio komunalinkas” prosimy kierować pocztą elektroniczną [email protected], do „Nemenčinės komunalinkas“ – pocztą elektroniczną [email protected].

W podaniu trzeba wskazać dane kontaktowe; dokładny adres, skąd należy odebrać te odpady; ile i jak duże i niebezpieczne odpady mają być oddane.

Harmonogram zbierania odpadów na terenie obsługiwanym przez „Nemenčinės komunalininkas”:

Harmonogram zbierania odpadów na terenie obsługiwanym przez „Nemėžio komunalininkas”:

Od ubiegłego roku zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych odbywa się inaczej – poprzez odbieranie odpadów u mieszkańców. Nie ma już punktów zbiórki, do których mieszkańcy przewozili te odpady. Mieszkańcy rejonu wileńskiego, chcący pozbyć się wielkogabarytowych i niebezpiecznych odpadów domowych w tym roku musieli do 27 września b. r. zwrócić się z prośbą o kontakt z przedstawicielami urzędu swojej gminy, podając swoje dane kontaktowe, dokładny adres, skąd można odebrać te odpady oraz ile i jak duże i niebezpieczne odpady mają chcą oddać.

Nie wolno pozostawiać dużych i niebezpiecznych odpadów obok wspólnych pojemników. Na terenach wspólnoty ogrodniczej przewodniczący wspólnot ogrodniczych musieli wybrać i uzgodnić z przedstawicielami urzędów swoich gmin miejsca, w których będą one odbierane (specjalny transport nie będzie mógł dotrzeć do każdego gospodarstwa ogrodowego).

Podczas objazdu od mieszkańców będą zbierane odpady następne wielkogabarytowe: stare meble i sprzęty (stoły, łóżka, materace, krzesła, komody itp.), sprzęt sanitarny i odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwie domowym: ogniwa galwaniczne, odpady lakierów farb, rozcieńczalników, chemii gospodarczej, baterie.

Mieszkańcom, którzy nie zdążyli zarejestrować się w wyżej wymienionym terminie przypominamy, że odpady wielkogabarytowe przyjmowane są od mieszkańców bezpłatnie w punktach zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Informacje o godzinach otwarcia tych miejsc, odbioru odpadów itp. można znaleźć na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego  https://aplinkosapsauga.vrsa.lt/go.php/Atlieku-tvarkymas779645 lub na stronie internetowej ZSA „VAATC” http://www.vaatc.lt/aikseles/.

Należy również pamiętać, że odpady budowlane i remontów, opony, sprzęt AGD, sprzęt elektryczny nie są klasyfikowane jako odpady wielkogabarytowe. Odpady te są przyjmowane bezpłatnie od ludności na wyżej wymienionych placach odpadów wielkogabarytowych.

PODCASTY I GALERIE