• Litwa
  • 20 października, 2014 16:17

Handel ludźmi na Litwie zatacza coraz szersze kręgi

Handel ludźmi zmienia swoje oblicze, twierdzi przedstawicielka Caritas Litwa Kristina Mišinienė. Teraz są sprzedawane nie tylko kobiety - ofiarami handlu ludźmi padają mężczyźni i dzieci.

Handel ludźmi na Litwie zatacza coraz szersze kręgi

Fot. BFL/Tomas Urbelionis

Pojawiły się też nowe tendencje tego procederu: praca niewolnicza, wykorzystanie ofiar do działalności przestępczej i fikcyjnego małżeństwa. Najczęściej krajem docelowym ofiar jest Wielka Brytania, następnie kolejno Irlandia, Niemcy, Hiszpania, Włochy, Francja i kraje skandynawskie.

W opinii Mišknienė praca niewolnicza stała się zjawiskiem obecnym także w naszym kraju. Jej zdaniem przypadki wykrywane są w sektorze budowlanym, gdzie pracują osoby z państw postsowieckich.

PODCASTY I GALERIE