• Litwa
  • 7 maja, 2019 9:59

Grzywny do 100 euro za korzystanie z toalet zewnętrznych

Mieszkańcy, korzystający z toalet zewnętrznych, mogą niedługo być obciążeni grzywnami – informuje lrt.lt.

zw.lt
Grzywny do 100 euro za korzystanie z toalet zewnętrznych

Fot. BNS/Erikas Ovcarenko

Najwięcej mieszkańców z toalet zewnętrznych korzysta w rejonie święciańskim – Podbrodzie, solecznickim – Ejszyszki i wiłkawiskim – Szadów i Kibarty. Włodarze rejonów twierdzą, że nie mogą do niczego zmusić mieszkańców.

Komisja Europejska zdecydowała wszcząć wobec Litwy drugi etap procedury za to, że zbyt wielu mieszkańców kraju nie dołączyło do centralnego systemu oczyszczania ścieków, czyli korzysta z szaletów na zewnątrz.

Litwa ma nadzieję, że wymogi Unii Europejskiej spełni w ciągu najbliższych czterech lat. Jeśli tego nie zrobi może się liczyć z grzywną, której wysokości trudno przewidzieć. Z kolei już dzisiaj mieszkańcy, którzy zignorują zmiany do ustawy o dostawie wody pitnej i gospodarowaniu ściekami mogą być obciążeni grzywną w wysokości od 70 do 100 euro.

Litwa powinna w ciągu dwóch miesięcy zastosować się do wymogów KE i zlikwidować toalety, znajdujące się na zewnątrz w miejscowościach liczących ponad 2 tys. mieszkańców oraz zainstalować nowoczesne systemy ściekowe. Z obliczeń ekspertów wynika, że potrzeba na to blisko 100 mln euro.

PODCASTY I GALERIE