• Litwa
  • 17 grudnia, 2015 9:07

Grybauskaitė: Wojsko poborowe jest tańsze niż zawodowe

Dalia Grybauskaitė sądzi, że po pięciu latach, pobór do wojska nie powinien zostać zlikwidowany.

zw.lt
Grybauskaitė: Wojsko poborowe jest tańsze niż zawodowe

Fot. Ewelina Mokrzecka

„Przywróciliśmy pobór na okres pięciu lat z dwóch powodów. Po pierwsze, po tym jak sytuacja geopolityczna stawała się coraz bardziej niebezpieczna dla Litwy zobaczyliśmy, że w wojsku mamy tylko 30 proc. zawodowców. W związku z tym, Litwa nie jest w stanie się obronić. Po drugie, tworząc wojsko tylko z zawodowców, nie będziemy mieli odpowiedniej rezerwy wojskowej. Dlatego przynajmniej na pięć lat przywróciliśmy pobór” – powiedziała lrt.lt Grybauskaitė.

Zdaniem prezydent taki system, kiedy wojsko składa się z zawodowców i poborowych, ma wiele krajów NATO: Estonia, Finlandia, Grecja oraz Turcja.

„Pięć lat, to zdecydowanie za mało, ponieważ w ciągu tego roku stworzymy rezerwę na poziomie 16-17 tys., a potrzebujemy znacznie większej liczby rezerwistów” – oświadczyła głowa litewskiego państwa.

„Poza tym, trzeba mieć na uwadze, że wojsko ciągle musi być modernizowane. Wojsko poborowe jest dwukrotnie tańsze niż zawodowe. Mamy więc masę obiektywnych przyczyn, dzięki którym, musimy przynajmniej zastanowić się nad tym, że pięć lat to niewystarczający okres” – dodała Grybauskaitė.

PODCASTY I GALERIE