• Litwa
  • 9 września, 2016 13:34

Grybauskaitė: Unia powinna zapewnić poczucie bezpieczeństwa

Przed nieformalnym szczytem przywódców UE w Bratysławie 16 września szef Rady Europejskiej Donald Tusk spotkał się w Wilnie z prezydent Litwą Dalią Grybauskaitė.

zw.lt
Grybauskaitė:  Unia powinna zapewnić poczucie bezpieczeństwa

Fot. prezidentas.lt

Prezydent RL odnotowała, że Brexit ujawnił wszystkie problemy Wspólnoty Europejskiej. Europa nie potrafi szybko reagować na takie wyzwania jak bezrobocie, kryzys migracyjny, czy terroryzm.

Te czynniki w dużym stopniu powodują brak zaufania mieszkańców wobec instytucji unijnych i wzmacniają eurosceptycyzm. „Obecnie Unia powinna zapewnić poczucie bezpieczeństwa dla wszystkich obywateli” – oświadczyła po spotkaniu prezydent RL.

Grybauskaitė podkreślił, że Unia powinna zadbać o bezpieczeństwo energetyczne i cybernetyczne.

16 września w Bratysławie 27 krajów UE powinno przedstawić wspólne diagnozy dotyczące przyszłości UE po referendum w Wielkiej Brytanii.

PODCASTY I GALERIE