• Litwa
  • 9 stycznia, 2017 14:33

Grybauskaitė: Ulgi po adopcji dziecka powinny być takie same, jak po porodzie

Prezydent Grybauskaitė powiedziała, że dla rodzin adoptujących dzieci powinny być stosowane podobne ulgi jak dla rodziców, którym urodziło się dziecko.

BNS
Grybauskaitė: Ulgi po adopcji dziecka powinny być takie same, jak po porodzie

Fot. Ewelina Mokrzecka

Obecnie osobom adoptującym dziecko przysługują trzy miesiące urlopu. Prezydent proponuje również zwiększenie limitu wiekowego adopcji z 50 do 55 lat.

Proponowane jest również określenie bardziej surowych kar dla rodziców, którzy nieodpowiednio wychowują dziecko. Tymczasowe oraz stałe odebranie praw rodzicielskich byłoby stosowane na bardziej srogich warunkach. Jak twierdzi doradca prezydent Lina Antanavičienė, obecnie powstaje szereg sytuacji, kiedy w wyniku długiego procesu prawnego ws. praw rodzicielskich, dziecko jest „zawieszone” w domu dziecka.

Obecnie na Litwie ustalono prawie 10 tys. rodzin ryzyka, w których wychowuje się około 19 tys. dzieci. W domach dziecka przebywa ponad 3,2 tys. dzieci. W ubiegłym roku adoptowano 78 dzieci.

PODCASTY I GALERIE